Forum for marine produkter

Forumet skal være en felles møteplass for leverandører av produkter og tjenester til fiskeri- og havbruksnæringen, opplyser bransjesjef Egil Holland i TBL.

I dag er den marine leverandørindustrien splittet i flere organisasjoner eller foreninger. Med et felles nettverksforum håper Holland at leverandører, kunder, fagmiljøer og relevante forsknings- og utviklingsinstitusjoner kan dra veksler på hverandres kunnskaper og erfaringer.

Forumet vil arrangere seminarer og bedriftsbesøk eller initiere prosjektsamarbeid med myndigheter, forskningsmiljø og virkemiddelapparat. (hl)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå