Fortsatt tid til kompetanseheving

Tilskuddsordning innenfor Kompetansereformen satt til å delfinansiere opplæringstiltak i arbeidslivet. Målet er å utvikle arbeidsplassen som læringsarena, og stimulere til nytenkning og samarbeid mellom arbeidsliv og utdanningstilbydere.

I forbindelse med lønnsoppgjøret i 1999 forespeilet den forrige Bondevik-regjeringen å bevilge 400 millioner kroner over 2-3 år til KUP. I 2000 ble det gitt 50 millioner kroner i tilskudd til 177 prosjekter, valgt ut blant 655 søknader. For 2001 ble det bevilget 100 millioner kroner. Så langt har 229 prosjekter fått støtte. I budsjettforslaget for neste år er det lagt inn nye 100 millioner kroner. Bedrifter, kommuner, bransjeorganisasjoner etc. kan søke om prosjektmidler. Søknadsfristen er 1. februar 2002.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå