Fortsatt tid til kompetanseheving

Tilskuddsordning innenfor Kompetansereformen satt til å delfinansiere opplæringstiltak i arbeidslivet. Målet er å utvikle arbeidsplassen som læringsarena, og stimulere til nytenkning og samarbeid mellom arbeidsliv og utdanningstilbydere.

I forbindelse med lønnsoppgjøret i 1999 forespeilet den forrige Bondevik-regjeringen å bevilge 400 millioner kroner over 2-3 år til KUP. I 2000 ble det gitt 50 millioner kroner i tilskudd til 177 prosjekter, valgt ut blant 655 søknader. For 2001 ble det bevilget 100 millioner kroner. Så langt har 229 prosjekter fått støtte. I budsjettforslaget for neste år er det lagt inn nye 100 millioner kroner. Bedrifter, kommuner, bransjeorganisasjoner etc. kan søke om prosjektmidler. Søknadsfristen er 1. februar 2002.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.