E6 ROTERUD-STORHOVE

Fortsatt rykende uenig med Nye Veier om tilrettelegging for myke trafikanter langs Biristrandvegen

Fylkesutvalget i Innlandet fylke opprettholder innsigelser til planforslaget for E6 Roterud-Storhove i Gjøvik kommune.

Biristrandvegen går i dag parallellt med E6, og vil fortsatt være viktig for lokaltrafikken etter at det bygges ny E6. Krangelen mellom Innlandet og Nye Veier står blant annet om det skal være fortau langs Biristrandvegen, og hvem som skal betale det.
Biristrandvegen går i dag parallellt med E6, og vil fortsatt være viktig for lokaltrafikken etter at det bygges ny E6. Krangelen mellom Innlandet og Nye Veier står blant annet om det skal være fortau langs Biristrandvegen, og hvem som skal betale det. Foto: Google maps
8. juni 2022 - 10:03

Nye Veier og fylkeskommunen er uenige om hva som er god nok tilrettelegging for myke trafikanter langs Biristrandvegen, og vedtok i møte på tirsdag å opprettholde innsigelsene til planforslaget for E6 Roterud-Storhove.

I vedtaket har Innlandet fylkeskommune stilt følgende krav som må innfris om de eventuelt skal trekke innsigelsene:

  • Det etableres gang- og sykkelvei fra Fegring fram til ny avkjørsel til Furuodden camping.
  • Det etableres gang- og sykkelvei fra der dagens gang- og sykkelvei slutter i sør og fram til Roterud. Gang- og sykkelveien kan utformes som fortausløsning med to meters bredde.
  • Bussholdeplassene ved Huskelhus, Biristrand skole, Røstesvingen, Furuodden og Bakke blir utbedret.

Nye Veier reviderte planforslaget

I forbindelse med første gangs ettersyn av planforslag for E6 Roterud-Storhove i Gjøvik kommune, fremmet fylkeskommunen flere innsigelser knyttet til sideveinettet.

Etter dette har Nye Veier utarbeidet et revidert planmateriale. Det har også vært dialogmøter om løsningsforslag for fylkesvei 2538 Biristrandvegen mellom Innlandet fylkeskommune, Nye Veier, Gjøvik kommune og Statens vegvesen.

Ulik vurdering av tilrettelegging for syklende og gående

Nye Veier og fylkeskommunen er fortsatt uenige om hva som er god nok tilrettelegging for myke trafikanter langs Biristrandvegen. <i>Foto:  Jarle Skoglund</i>
Nye Veier og fylkeskommunen er fortsatt uenige om hva som er god nok tilrettelegging for myke trafikanter langs Biristrandvegen. Foto:  Jarle Skoglund

Til tross for dette, ser fylkeskommunedirektør Tron Bamrud at det fortsatt er stor avstand mellom partene og at de har ulikt utgangspunkt for å vurdere hva som er god nok tilrettelegging for syklende og gående langs denne strekningen. Derfor ønsker han at politikerne skal si noe om hvordan saken skal tas videre.

Tron Bamrud mener at det er konsekvensene av økt trafikk fra E6-prosjektet på en allerede presset veistrekning som utløser behov for tiltak.

Nye Veier påpeker på sin side at trafikkøkningen vil være beskjeden og at det er fylkeskommunens ansvar å følge opp behov på fylkesveinettet.

Fylkesutvalget stemte enstemmig for fylkeskommunedirektørens forslag til å opprettholde innsigelsene.

Les også

Askøypakken: Her kommer 2,5 km splitter ny vei til 280 mill

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.