Fortsatt problemer i Vansjø

  • Miljø

Oppblomstringen av giftige alger i vestre Vansjø har startet stadig tidligere på året. I år startet den i mai og ble verre enn noen gang.

Bakgrunnen for forurensningen er mange tiårs økning av næringssalter fra jordbruk og kloakkutslipp.

SFT vil at det gjennomføres ytterligere tiltak i vestre del av Vansjø for å stoppe de massive oppblomstringene av blågrønnalger.

SFT anbefaler derfor at den resterende delen av Morsaprosjektet gjennomføres snarest mulig. Ikke minst vil dette sikre fremtidig drikkevannsforsyning fra Storefjorden.