Fortsatt problemer i Vansjø

  • Miljø

Oppblomstringen av giftige alger i vestre Vansjø har startet stadig tidligere på året. I år startet den i mai og ble verre enn noen gang.

Bakgrunnen for forurensningen er mange tiårs økning av næringssalter fra jordbruk og kloakkutslipp.

SFT vil at det gjennomføres ytterligere tiltak i vestre del av Vansjø for å stoppe de massive oppblomstringene av blågrønnalger.

SFT anbefaler derfor at den resterende delen av Morsaprosjektet gjennomføres snarest mulig. Ikke minst vil dette sikre fremtidig drikkevannsforsyning fra Storefjorden.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå