BYGG

Fortsatt kamp om Ingeniørenes Hus

ROT: - Avtalen er inngått, halve bygget er solgt. Det blir et juridisk rot uten like om noen skal forsøke å omstøte dette. Noe slikt vil jeg ikke ta ansvaret for, sier leder i Tekna Oslo Avdeling, Bjørn Bakka.
ROT: - Avtalen er inngått, halve bygget er solgt. Det blir et juridisk rot uten like om noen skal forsøke å omstøte dette. Noe slikt vil jeg ikke ta ansvaret for, sier leder i Tekna Oslo Avdeling, Bjørn Bakka. Bilde: Tore Stensvold
Joachim Seehusen
23. jan. 2012 - 07:21

Dette er saken:

  • En gruppe medlemmer mener at salget ikke har gått korrekt for seg.
  • To ganger har det vært holdt ekstraordninær generalforsamling, nå kommer den tredje, tirsdag 28. februar.
  • Det er John Sverre Svendsen som fronter prostene.
  • Han mener at medlemmene i Tekna Oslo Avdeling ikke har fått tilstrekkelig informasjon om salget, og han mener også at den andre ekstraordinære generalforsamlingen ikke ble korrekt innkalt.

Gul liste:

  • Byantikvarens Gule liste er en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo.
  • Konsekvensene av å stå på Gul liste avhenger av hvilken vernekategori kulturminnet er plassert i. Det er tre hovedkategorier.
  • Det er enten formell fredning, formel verning, eller kulturminnet er vurdert som bevaringsverdig av Byantikvaren.
  • De fredete kulturminnene har de klareste begrensningene, nedfelt i fredningsbestemmelsene. For kategorien bevaringsverdig eksisterer det ingen juridisk bindende bestemmelser, men Byantikvaren gir råd til Plan og bygningsetaten som fatter beslutningene.
  • Ingeniørenes Hus er i denne siste kategorien.

Kilde: Byantikvaren i Oslo

Ingeniørenes Hus i Oslo er et symboltungt bygg for norske sivilingeniører. Da funkisbygget sto ferdig i 1932 var det et arkitektonisk og ingeniørmessig ikonbygg. Fortsatt er det en selvfølge for arkitektstudenter å besøke ingeniørbastionen bak Utenriksdepartementet.

Men bygget er nedslitt og behovet for oppgradering er stort.

Det er Tekna Oslo Avdeling som eier bygget. Styreleder Bjørn Olav Bakka forteller at det nedslitte bygget har utløst en smule selvransakelse.

– Vi er en forening, ikke en eiendomsaktør. Vi har ikke midler til en kostbar rehabilitering og Tekna sentralt var ikke interessert i å overta bygget.

Samtidig ønsker han ikke å kvitte seg med det tradisjonstunge bygget der Tekna har sin medlemsaktivitet.

– Løsningen ble en avtale med Eiendomsspar som har skutt inn 25 millioner kroner i aksjer i Ingeniørenes Hus AS gjennom en emisjon og i tillegg har betalt over åtte millioner kroner til oss. Vi blir stående med 50 prosent eierandel i et ferdig oppgradert bygg som blir forvaltet av Eiendomsspar, forteller Bjørn Bakka, leder i Tekna Oslo Avdeling.

Bakgrunn: Husbråk i Tekna

Dårlig forfatning

– For en ukyndig ser bygget pent ut, men det er i veldig dårlig forfatning, forteller Halvor Stormoen, administrerende direktør i Ingeniørenes Hus AS, selskapet som nå forvalter bygget og er heleiet av Tekna Oslo Avdeling.

Stormoen peker på to rør som ikke er innkapslet:

– Ikke rør dem, det var det en som gjorde og da gikk det hull, forteller han.

– Da var det like godt at de ikke var innkapslet. Vi har noen innkapslete rør som stadig må repareres på grunn av lekkasjer, det er mer krevende. Oljekjelen ble fornyet for kun syv år siden, nå er den likevel foreldet og må fjernes.

– Oljefyr er helt ut, det nytter ikke med den typen teknologi i dag. Vi må koble oss på fjernvarme, fortsetter Stormoen.

Taket burde vært oppgradert for lenge siden, lekkasjer oppstår og må tettes midlertidig.

– Det elektriske anlegget er helt utdatert. Det er ikke kapasitet til at alle kontorplassene har på pc samtidig, og så må heisen skiftes og foreløpig har vi dispensasjon fra kravene om universell utforming. Det må gjøres mye, sier Stormoen.Ingeniørenes hus, Marianne Harg, Bjørn Bakka, Halvor Stormoen og Per Christian Quale Marianne Harg, Per Chr Quale (tidl styreleder IHAS, nå styremedlem), Halvor Stormoen (daglig leder IHAS) og Bjørn Bakke
SAMSTEMTE: I Ingeniørenes hus er ledelsen samstemt om behovet for oppgradering og salg. F.v. Marianne Harg, president i Tekna, Halvor Stormoen, daglig leder i Ingeniørenes Hus AS, Per Christian Quale, styremedlem i Ingeniørenes Hus AS og Bjørn Bakka, styreleder i TOA. Joachim Seehusen

Pinlig

Oppgraderingene er anslått å komme på rundt 90 millioner kroner.

– Jeg synes det er pinlig hvis dette bygget fortsatt skal hete Ingeniørenes hus og ha Teknas logo på fasaden og være i så dårlig forfatning at det nesten er på kanten av det lovlige, sier Marianne Harg, president i Tekna.

Hun forteller at hun har vært med på møter med advokater da avtalene med Eiendomsspar ble utarbeidet.

– Avtalene er godt kvalitetssikret av kompetente advokater, fastslår Harg.Misforståelser

Bakka tror det er kombinasjonen av aksjeemisjon og betaling for salg som har skapt misforståelser og protestene.

– Det er noen som tror at vi har solgt halve bygget for under ni millioner kroner. Det stemmer ikke, sier Bakka.

Det blir nå holdt en tredje ekstraordinær generalforsamling tirsdag 28. februar kl. 18:00, selvfølgelig midt i stridens kjerne: Ingeniørenes Hus.

Styreleder Bakka setter foten ned og gjør det klart at han ikke kan akseptere noen annen løsning enn den avtalen som er inngått med Eiendomsspar.

– Avtalen er inngått, halve bygget er solgt. Det blir et juridisk rot uten like om noen skal forsøke å omstøte dette. Noe slikt vil jeg ikke ta ansvaret for, hvis de som ønsker å omstøte salget får medhold så får de selv ta ansvaret for konsekvensene. Jeg vil ikke være med på noe slikt, fastslår Bakka.

Kritikerne hevder at det ikke er informert skikkelig om salget. Rent vås, fastslår Bakka. Han får støtte av Teknas president Marianne Harg.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.