Fortsatt ikke utslippskrav på alle fergestrekninger

– Vi ønsker å kjøpe oss tid til å gjennomføre et teknologiskifte.

Fortsatt ikke utslippskrav på alle fergestrekninger
Trøndelag vil gjøre seg erfaringer med hybridfergen før de setter utslippskrav til alle fergesamband. Foto: Geir Magne Sætre

Fergesektoren har vært tidlig ute med nullutslippsløsninger, men det stilles fortsatt ikke krav om null- eller lavutslippsløsninger i alle fergeanbudene   Det til