Fortsatt ikke forbudt

Fortsatt ikke forbudt
FORTSATT LOVLIG: EU vil ikke forby kreosotimpregnerte trestolper, men forslaget vil nok dukke opp igjen. Energi Norge anbefaler nå energiselskapene til å prøve nye stolper. Dette er en komposittmast. Bilde: Mona Sprenger

Kreosot

- Kreosot er en tjære som har vært brukt til impregnering av tre siden slutten av 1800-tallet.

- Impregnering av jernbanesviller, telefonstolper og annet værutsatt trevirke har tradisjonelt foregått med kreosot.

- Kreosotimpregnert trevirke er svart eller brunt, og det har en karakteristisk lukt. Lukt og farge avtar over tid.

- Kreosot inneholder kreftfremkallende stoffer og kan ved hudkontakt gi sterke allergiske reaksjoner.

- Det er ikke tillatt å bruke kreosot i produkter i hager eller parker der mennesker og især barn kan komme i kontakt med stoffet.

- Kreosotimpregnert trevirke er klassifisert som farlig avfall.Nok en gang har forslag om forbud av kreosotimpregnerte trestolper for ledningsføring blitt behandlet i EU. Forslaget fikk ikke et flertall bak seg og saken er derfor returnert til EUs Ministerråd, skriver Energi Norge på sine nettsider.

Uforandret

Det betyr at gjeldende regelverk fortsatt er uforandret, men saken vil med stor sannsynlighet bli fremmet på nytt ved en senere anledning.

Kreosot inneholder kreftfremkallende stoffer og kan ved hudkontakt gi sterke allergiske reaksjoner. Det er ikke tillatt å bruke kreosot i produkter i hager eller parker der mennesker og især barn kan komme i kontakt med stoffet.

Vil utrede

Energi Norge vil vurdere om det er behov for å utrede hvilke eventuelle konsekvenser kreosot har på helse og miljø.

Og bransjeorganisasjonen oppfordrer energiverkene å vurdere å teste nye stolpetyper. Komposittmaster inneholder ikke kreosot.

Les også: Stålmasten har fått en konkurrent

Verdens største trebro over Mjøsa

.

Les mer om: