BYGG

Fortsatt etterslep i vedlikehold

Joachim Seehusen
5. okt. 2007 - 14:25

Regjeringen foreslår å bevilge 24,7 mrd. kroner under Samferdselsdepartementets budsjett.

Forslaget innebærer en nominell økning på 4,7 pst. eller om lag 1,1 mrd. kroner fra saldert budsjett 2007. Hele 94 prosent av samferdselsbudsjettet går til vei og jernbane.

Starter 7 veiprosjekter

I innstilling S20 fra stortingsperioden 2006-2007 går det frem at det samlete etterslepet i vedlikehold av norske veier er 45 milliarder kroner.

Vent på vei i 225 år

Nå foreslår regjeringen å bevilge 200 kroner mer enn det som er nødvendig for ett års oppfølging av Nasjonal Transportplan. Med den farten vil det ta 225 år før veinettet er oppdatert.

I fjor kunne samferdselsminister Liv Signe Navarsete være godt fornøyd med å være den første statsråden på svært lang tid som oppfylte budsjettkravene i Nasjonal Transportplan. Det gjør hun også for 2008.

Det positive drukner

Men hennes suksess i den regjeringsinterne kampen om midler drukner noe i de enorme etterslepene som har bygget seg opp etter tiår med sviktende vedlikehold.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til veiformål med nominelt om lag 576 mill. kroner fra saldert budsjett 2007.

Den kraftige økningen i 2007 i bevilgningen til vedlikehold av veinettet, spesielt asfaltering, blir reelt videreført i 2008.

Midler til drift og vedlikehold av tunneler og bruer økes. Der er også behovene store. Statens vegvesen har beregnet at landets mer enn 10.000 bruer har et etterslep i vedlikeholdet på 3,18 milliarder kroner.

Nito skeptisk

– Men mye av midlene forsvinner iblant annet økte materialkostnader, så det er spørsmål om regjeringens satsing er god nok satt opp mot etterslep og kostnadsutvikling, sier Nitos president, Marit Stykket.

NHO skeptisk

– Vi må bygge ut de viktigste stamveiene, sier Finn Bergesen jr, administrerende direktør i NHO. I neste års statsbudsjett er det i stedet de øvrige riksveier det satses på.

Bergesen synes det er positivt at bevilgningene til samferdsel har økt også i 2008-budsjettet og at rammen i Nasjonal Transportplan innfris. Økningen til jernbane ønskes også velkommen.

– Regjeringen ønsker å satse mer offensivt på det sekundære riksveinettet. Det er bra. Men det må ikke gå på bekostning av stamveiene, sier Bergesen.

Få nye stamveiprosjekt

Det er kun gitt rom for å igangsette få nye prosjekter på stamveinettet. Regjeringens intensjoner om et godt utbygd stamveinett følges bare opp med mindre bevilgninger til nye tiltak.

Starter 7 veiprosjekter

– Vi kan ikke sette byene opp mot distriktene. Byene er navet for næringslivets transporter. Distriktene er avgjørende for å opprettholde bosetting og avlaste byregionene, sier NHO-sjefen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.