– Fortsatt behov for ingeniører

– Fortsatt behov for ingeniører
Fortsatt er det behov for ingeniører, selv om det ikke på langt nær er like mange ledige stillinger som før. Bilde: colourbox.com

Innen IKT- og ingeniørfag var det i mars i år 49 prosent færre ledige stillinger enn i samme måned i fjor, viser tall fra NAV.

Totalt for alle bransjer er tallet 25 prosent, og det var nedgang i alle bransjer unntatt undervisning.

Fortsatt behov

NITOs visepresident Trond Markussen er imidlertid ikke bekymret.

– Vi skal vi ikke lenger tilbake enn NITOs siste behovsundersøkelse som ble publisert i januar, så var situasjonen en annen. Den undersøkelsen viste at 54 % av ledere som ansetter ingeniører sa at det var vanskelig eller meget vanskelig å skaffe nødvendig ingeniørkompetanse, sier han til NITOs nettsider.

Markussen mener lista for et år siden var høy at nedgangen er naturlig.

– Ingeniørmarkedet var relativt ”skrapet”, og dette bidro antageligvis mange ledige ingeniørstillinger. Det er fortsatt behov for ingeniører, men underskuddet er ikke i samme omfang som for ett år siden.

Mange ledige

Arbeidsledigheten totalt er 69 prosent høyere enn på samme tid i fjor. 2,8 prosent av arbeidsstokken går nå ledige.

I byggebransjen er det verst, med 171 prosent flere ledige nå enn i fjor.

Om lag to av tre av de ledige er menn. Ved utgangen av mars er det dobbelt så mange arbeidsledige menn enn på samme tid i fjor.

I aldersgruppa 20 – 24 år er arbeidsledigheten blant menn nå på 7,5 prosent.