KRAFT

– Forsyningssikkerheten
har aldri vært truet

AVVISER: Kabelbruddene i Oslofjorden kunne ikke vært håndtert annerledes, mener Statnett.
AVVISER: Kabelbruddene i Oslofjorden kunne ikke vært håndtert annerledes, mener Statnett. Bilde: Statnett

I vår ble to av de tre kabelforbindelsene Statnett har over Oslofjorden skadet. Fortsatt er den ene kabelen ute av drift.

I desember varslet NVE om at de anså Statnetts håndtering av feilene som brudd på gjeldene regelverk. Samtidig varslet de at Statnett kunne bli ilagt økonomiske sanksjoner.

Kabelbrudd kan bli dyrt for Statnett

Nå avviser Statnett i et brev til NVE at det er noe grunnlag for sanksjoner.

– En grunnleggende årsak til det er at forsyningssikkerheten aldri har vært truet. Ingen sluttbrukere har mistet forsyningen og det har ikke vært fare for leveringsssikkerheten, sier Vibeke Hodne, avdelingsleder i netteieravdelingen i Statnett.

– En grunnleggende årsak til det er at forsyningssikkerheten aldri har vært truet. Ingen sluttbrukere har mistet forsyningen og det har ikke vært fare for leveringsssikkerheten, sier Vibeke Hodne, avdelingsleder i netteieravdelingen i Statnett. To av Statsnetts tre kabler i Oslofjorden ble skadet i fjor vår

Kabelfeilene skjedde i en periode med mye vann i magasinene. Hvis de hadde kommet i en tørrårsituasjon, ville fortsatt forsyningssikkerheten vært ivaretatt?

– Vi handlet ut i fra den situasjonen vi var i. Hvis vi hadde vært i en annen situasjon, måtte vi ha håndtert den.

Men dere tar selvkritikk på at informasjonen til NVE kunne vært bedre?

– I ettertid ser vi at det er noe vi kunne gjort annerledes. Vi har prøvd å gjøre så godt vi kan, men det har glippet på noe når det gjelder informasjon. Det vil vi nå gå igjennom og lære av, sier Hodne.

Hun understreker at situasjonen som har oppstått har vært høyst ekstraordinær.

– Det oppstod fem samtidige kabelfeil og oljelekkasjer på to kabelanlegg. Gjenopprettingstiden har dessverre blitt lengre enn ønsket. Dette er en situasjon vi håper ikke vil oppstå igjen, sier Hodne.

Hun forsikrer om at det gjenstående reparasjonsarbeidet blir fortsatt høyt prioritert i Statnett, Det er imidlertid ikke tilrådelig å igangsette arbeidene før vær- og temperaturforhold tillater det.

I brevet til NVE skriver Statnett:

«Overvåking og vedlikehold av kabelanleggene har vært i tråd med leverandørens anbefalinger og ut fra den kunnskap og erfaring – både nasjonalt og internasjonalt – som vi har tilgjengelig. Det har ikke vært noen indikasjoner på at anleggene ikke har vært i tilfredsstillende driftsikker stand, og feilen på den ene kabelforbindelsen er trolig et resultat av ytre påvirkning.»

Kabelfeil har kostet milliarder

Struper strømeksporten i vinter

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.