Forsyner Sjtokman fra Kirkenes

Forsyner Sjtokman fra Kirkenes
Bilde: Fugro

Årsaken er bedre komunikasjoner og enklere tollbehandling.

– Dette er bare en sped, men utrolig interessant begynnelse på noe som kan bli veldig stort, sier Ulf Hagen, daglig leder i Kirkenes Transit til bladet Finnmarken.

Ny rolle for byen

– Vi håper at Kirkenes kan bli en viktig forsyningsbase, særlig for de høyteknologiske delene av Sjtokmanutbyggingen. Dette er det første konkrete skrittet i den retning, sier han.

Borreskipet «Bavenit» er russiskeid og har russisk mannskap, men drives av det nederlandske selskapet Fugro.

Engsjert fra Russland

Fugro er verdens ledende geotekniske firma og er engasjert av Shtokman Development Company, SDC, til å gjøre prøveboringer på Sjtokmanfeltet i russisk del av Barentshavet.

Boreskipet skal nå ut på et tre måneder langt forskningstokt på Sjtokmanfeltet med Kirkenes som forsyningsbase.

Fugro har booket kapasitet i Kirkenes Transit i tre år framover.