FORSVAR

Forsvarsbudsjettet øker kraftig

Regjeringen vil øke forsvarsbudsjettet med nærmere 10 prosent til 75,8 milliarder kroner i forslaget til nytt statsbudsjett.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), her sammen med forsvarssjef Erik Kristoffersen.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), her sammen med forsvarssjef Erik Kristoffersen. Foto: Terje Pedersen

Justert for kompensasjoner, tekniske endringer og inntektsøkninger øker regjeringen forsvarsbudsjettet med om lag 4,5 milliarder kroner, 7,8 prosent, sammenlignet med saldert budsjett 2022.

– Russlands angrepskrig mot Ukraina er en trussel mot norsk og europeisk sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en kommentar til budsjettet.

– Dette er et budsjett hvor vi styrker Forsvaret og samtidig stiller opp for Ukraina, sier han.

– Personellet er Forsvarets viktigste ressurs, og de ansatte i Forsvaret skal ha gode arbeids- og boforhold. Regjeringen vil derfor øke antall ansatte, forsere personellopptrappingen og øke inntaket på forsvarets skoler. Heimevernet skal styrkes med flere folk og mer øving, sier Gram.

Regjeringen vil også bruke 420 millioner kroner til å videreføre tiltak for økt sivil beredskap og foreslår i tillegg å styrke redningsberedskapen i Nord-Norge, videreføre arbeidet med å skaffe nye redningshelikoptre og øke grunnbemanningen på Hovedredningssentralen.

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.