NH90

Forsvaret sjekker om sivile helikoptre kan gjøre jobben NH90 var ment å gjøre for Kystvakten

Undersøker om å leie inn sivile helikoptre kan løse NH90-floken.

NH90 går inn for landing på KV Andenes i Vågsfjorden i oktober 2021.
NH90 går inn for landing på KV Andenes i Vågsfjorden i oktober 2021. (Onar Digernes Aase / Forsvaret)

Undersøker om å leie inn sivile helikoptre kan løse NH90-floken.

Det er ganske nøyaktig 20 år siden Norge bestilte NH90, men som kjent er ikke helikoptrene i nærheten av å kunne levere flytimene det er behov for både for fregatter og kystvaktskip.

En mulighet som lenge har vært vurdert, er å bruke samtlige 14 maskiner til anti-ubåtkrigføring og heller skaffe noe litt mindre avansert til Kystvakten.

Det behøver ikke å være helikoptre som anskaffes, men like gjerne sivile helikoptre som leies inn.

Nå har Forsvarsmateriell (FMA) henvendt seg til industrien for å undersøke hva som er mulig, og ikke minst hva dette anslagsvis vil koste, gjennom en markedsundersøkelse («request for information», RFI).

Ingen ting er bestemt

Denne RFI-en kommer ikke ut av det blå: For et år siden ba Stortinget den daværende regjeringen om å vurdere hvorvidt det finnes andre helikoptre som kan fylle Forsvarets maritime helikopterkapasitet, det vil si øke flytid og redusere flytimekostnadene.

Med støtte i en ny vurdering fra Forsvaret konkluderte regjeringen i mars i år med at det finnes alternativer, men at en annen helikoptertype kan være et tillegg og at den ikke kan erstatte NH90 fullt ut. Da lovte regjeringen å sørge for at innleie blir vurdert nærmere for det behovet som ikke krever et like spesialisert og høyteknologisk helikopter som NH90.

Les også

Det er altså dette kartleggingsoppdraget Forsvarsmateriell nå er i ferd med å utføre. Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med FMA som understreker at dette kun er en markedsstudie for å se hva som eventuelt er tilgjengelig, og hva slags pris det ville ligge på. 

Med andre ord betyr ikke dette at det er avgjort at man skal gå for innleid helikoptertjeneste for Kystvakten, ei heller i hvilket omfang det eventuelt skal gjøres, hvilke krav som skal stilles eller tidsramme/kostnadsramme for et eventuelt prosjekt.

For et par måneder siden skrev regjeringen i sitt forslag til neste års statsbudsjett at innleie vurderes foreløpig som en midlertidig løsning, og en beslutning om en eventuelt langsiktig løsning bør tas på bakgrunn av erfaringer som høstes med bruk av både NH90 og innleid kapasitet.

Uvanlig opplegg

RFI-en har som mål å hente inn informasjon om potensielle helikoptertyper, besetningskonsept og tilhørende teknologi. Det er altså ingen bindende tilbud det bes om her.

I markedsundersøkelsen kommer det fram at helikoptrene i hovedsak skal være embarkert på KV Svalbard og de tre skipene i Jan Mayen-klassen, som er under bygging, men det kan også være snakk om å utføre oppdrag til og på andre marinefartøy.

NH90 om bord på KV Andenes. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

At sivile aktører opererer fra militære fartøy er ingen vanlig ordning rundt om i verden, så det er derfor ikke så mange relevante erfaringer å hente inn.

I dokumentet kommer det fram at Forsvaret ser på ulike løsninger for hvordan dette kan skje praktisk, og at det er en god del avklaringer som må til før en eventuell anbudsrunde. Eksempelvis gjenstår det å avklare spørsmålet om krav til nasjonalitet på personellet som skal yte denne tjenesten om bord.

Uansett må helikoptrene være i stand til å utføre søk- og redning (sar), inkludert landing i terrenget, og det ligger i kortene at de må kunne benytte seg av hangar og andre fasiliteter på skipene som opprinnelig ble designet for NH90.

Går til Forsvarsstaben

Den overordnede oppdragslista inneholder blant annet inkluderer sar-oppdrag 150 nautiske mil fra fartøyet, med nødvendig utstyr som søkeradar og EO/IR-sensor, redningsinnsats til sjøs (RITS) med evne til å frakte seks passasjerer og 250 kg utstyr, kapasitet til 1.500 kg underhengende last og innsetting av oppsynsfolk med heis.

Typisk vil hvert helikopter måtte fly 5-6 ganger i uka og være i stand til å levere opp til fem flytimer innenfor en hvilken som helst 24-timersperiode. Til sammen anslås behovet for minst 1.800 flytimer i året for hele tjenesten. Dette er om lag halvparten av det Forsvaret tidligere har oppgitt av behov for årlig flytimeleveranse til Kystvakten, 3.450 timer.

FMA opplyser til TU at informasjonen de mottar vil oversendes Forsvarsstaben som vil bruke det i sine videre vurderinger.

Dersom de velger å gå videre med et prosjekt, vil RFI-besvarelsene være en del av grunnlaget når de skal definere kravene som helt sikkert vil bli annerledes og mer omfattende enn det som beskrives her.

NH90 på KV Andenes i Vågsfjorden i oktober 2021. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

IOC kanskje i 2023 

Det var i september 2001 at Norge bestilte 14 NH90 kystvakt- og fregatthelikoptre, med opsjon på 10 redningshelikoptre, med en budsjettramme på drøyt seks milliarder kroner. Dette var knapt seks år etter at helikoptertypen fløy for første gang. 

Les også

Det første helikopteret skulle etter kontrakten blitt levert høsten 2005. I februar 2007 ble opsjonen på NH90-redningshelikoptre forkastet.

Innfasinga skulle på papiret ha skjedd i perioden 2005-2008, men i stedet måtte Norge vente til perioden 2011-2016 på å motta seks helikoptre i en foreløpig versjon. I 2017 ble det første NH90-helikopteret i endelig versjon mottatt av Forsvarsmateriell.

De seks helikoptrene som ble levert i foreløpig versjon skulle ifølge inneværende års budsjett bli ferdig oppgradert i løpet av 2022. Nå har dette blitt utsatt til 2023 og fører til vesentlig lavere helikoptertilgjengelighet enn planlagt. 

Luftforsvaret hadde i fjor siktet seg inn på å oppnå første operative evne (IOC) med fregatthelikoptrene i 2022 og at de skal være fullt operative i 2024. En forutsetning for dette var imidlertid at leveransene på de resterende helikoptrene og reservedeler ble forbedret.

I april i år, etter ett års stopp i leveransene, var omsider et «nytt» norsk NH90 i ferd med å overtas. Dette var det tolvte helikopteret, og da ble det opplyst at de siste to også skulle bli levert i løpet av sommeren. Nå er forventningen at dette kan skje rundt neste sommer.

Den ferskeste offentlig tilgjengelige informasjonen indikerer at Forsvaret nå forventer å ha initiell operativ evne med NH90 på fregattene i 2023.

Les også

Kommentarer (9)

Kommentarer (9)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå