– Forsvaret må ofre våpensystemer for å overleve

KRISE: Fregattvåpenet er kronisk underbemannet, mener forsvarsanalytiker Jacob Børresen. Her KNM Fridtjof Nansen på besøk i Oslo havn i 2006.
KRISE: Fregattvåpenet er kronisk underbemannet, mener forsvarsanalytiker Jacob Børresen. Her KNM Fridtjof Nansen på besøk i Oslo havn i 2006. (Bilde: Asbjørn Goa)

– Kronisk underbemanning i store deler av fregattvåpenet er en skandale som før eller senere kommer til å treffe Regjeringen midt i fleisen, sier Jacob Børresen til Aftenposten.

Erfaren KRITISK: Forsvarsekspert Jacob Børresen. (FOTO: Scanpix) BJØRN HALFDANSEN

Erfaren

Han er tidligere skipssjef og stabssjef i Sjøforsvaret, nå seniorrådgiver ved Norsk institutt for strategiske studier.

Han har også vært sekretær for forsvarsministeren og leder for militære operasjoner og øvelser i Norge, og er medlem av det regjeringsoppnevnte Forsvarspolitisk utvalg.

Nå har han sett nærmere på det nylig fremlagte statsbudsjettet, og kommet til at man er uten sjanse til å lykkes.

Blant annet ligger KNM "Roald Amundsen" nå til kai i Bergen uten mannskap, og brukes som delebåt til de to fregattene som er i drift.

Mannskapet er i Spania for å seile hjem en ny fregatt som overtas fra et verft der.

Må gi opp

Gapet mellom de pålagte oppgavene og pengene som stilles til rådighet er for stort, mener Børresen.

– Faktum er at om vi skal klare å holde Telemark betaljon, spesialsoldatene, et minimum av kampfly, helikoptre og kystvakt operative, med de nødvendige støtteapparater, må vi gi opp flere av dagens våpentyper, sier han.

Enten artilleri og stridsvogner i Hæren, de nye MTB-ene og mineryddingsfartøyene i Sjøforsvaret eller å legge ned alle utenom én av Luftforsvarets baser.

Mot balanse

Statssekretær Espen Barth-Eide, av mange foreslått som ny forsvarsminister, er ikke enig med Børresen.

– Om vi sørger for å gi de pengene vi har lovet, og Forsvaret lykkes med sin effektivisering av driften, skal det være balanse mellom oppgaver og ressurser mot 2012, sier han til Aftenposten.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå