BYGG

Forsvaret bygger i nord

BARDUFOSS: Fra venstre oberst Arne Opperud, arkitekt Camilla Molden, juryleder Hårek Elvenes og oberst Geir Gillebo. I bakgrunnen vinnerutkastet til nytt ledelsesbygg.
BARDUFOSS: Fra venstre oberst Arne Opperud, arkitekt Camilla Molden, juryleder Hårek Elvenes og oberst Geir Gillebo. I bakgrunnen vinnerutkastet til nytt ledelsesbygg. Bilde: Terje Bartholsen
Joachim Seehusen
17. juni 2010 - 12:57

Konkurransen gikk ut på å utarbeide en helhetlig plan for leiren, med nytt ledelsesbygg for Generalinspektøren for hæren som første byggetrinn. Fem arkitektkontorer deltok i konkurransen. Totalt er det snakk om arbeider for opp mot en milliard kroner, forteller Hårek Elvenes, regionsjef i Forsvarsbygg Nord-Norge.Kompakt

– Forsvarets virksomhet på Bardufoss strekker seg over et stort område. Det har i flere år vært planlagt å samle dette til en mer kompakt leir. I premissene for konkurransen var det krav om et overordnet og helhetlig grep med en klar funksjonsfordeling. Planen måtte være robust for endringer, samtidig som leiren skal framstå helhetlig også i utviklingsfasen. Vi hadde også satt som krav at ledelsesbygget for Generalinspektøren skal ha klar identitet og arkitektonisk egenart og fremstå som komplett allerede etter første byggetrinn. Vi fikk inn fem gode bidrag og er meget godt fornøyd med resultatet, sa juryleder Hårek Elvenes, regionssjef i Forsvarsbygg, da han kunngjorde vinneren.

VANT: Med dette bygget vant Dyrvik Arkitekter fra Oslo forsvarsjobben i Bardufoss. Dyrvik Arkitekter

Sluttet orden

Første byggetrinn i prosjektet er det nye ledelsesbygget for Generalinspektøren for Hæren som flyttet til Bardufoss i 2009. Men Luftforsvaret er også tungt etablert her og en viktig del av planene for å samle virksomheten. Dyrvik Arkitekter har kalt dette bygget ”Sluttet Orden” og gitt det en fasade i ubehandlet tre.

Elvenes regner med å være klar til byggestart i løpet av første halvår 2011 for bygget som er beregnett å koste 50 - 60 millioner kroner.

– Dette var en spennende oppgave. Vi fikk et godt grunnlag å jobbe med fra Forsvarsbygg, og vi har blant annet lagt vekt på gode proporsjoner for den nye leiren i forhold til de flotte omgivelsene her i Målselv, sa arkitekt Camilla Molden fra Dyrvik Arkitekter.

Konkurransen har vært organisert som fem parallelle oppdrag, der vinneren etter planen skal inngå kontrakt med Forsvarsbygg om utviklingen av området. De øvrige deltagerne i konkurransen var 3RW Arkitekter, Jarmund/Vigsnæs Arkitekter, LPO Arkitekter og Borealis Arkitekter/Evotek. Teamet til Dyrvik har bestått av Geir Dyrvik, Camilla Molden, Kristine Holder-Andersen, Tone Rødseth Haugen, Hilde Førstøyl og Halvor Bergan.

Les mer om: