NYTT: Er det flere førstefødte enn lillebrødre og lillesøstere på Gløshaugen?
NYTT: Er det flere førstefødte enn lillebrødre og lillesøstere på Gløshaugen?

Førstefødte tar mer utdanning

Det viser en fersk undersøkelse fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami), melder bladet Personal og Ledelse.

Statistisk sett har den eldste i søskenflokken høyere utdanningsnivå enn nummer to i søskenflokken. Nummer to har i sin tur høyere utdanningsnivå enn nummer tre i søskenflokken.

Hvilken klasse tilhører du?

Tendens

Utdannningsnivået synker altså etter hvor langt "bak" i søskenflokken du er, viser tallene.

Stami-forskerne avviser at forskjellene har noe med biologi å gjøre. De mener det i stedet er førstefødtes sosiale posisjon som avgjør, for eksempel ved at den eldste får mer støtte og stimulans - noe som slår ut i høyere utdanningsnivå.

Generelt betyr familiebakgrunnen nesten like for utdanningsnivået enn dine evner og skoleresultater. Sosial bakgrunn har dermed stor betydning i det likhetsorienterte Norge.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå