KARRIEREUTDANNING

Førstefødte tar mer utdanning

NYTT: Er det flere førstefødte enn lillebrødre og lillesøstere på Gløshaugen?
NYTT: Er det flere førstefødte enn lillebrødre og lillesøstere på Gløshaugen?

Det viser en fersk undersøkelse fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami), melder bladet Personal og Ledelse.

Statistisk sett har den eldste i søskenflokken høyere utdanningsnivå enn nummer to i søskenflokken. Nummer to har i sin tur høyere utdanningsnivå enn nummer tre i søskenflokken.

Hvilken klasse tilhører du?

Tendens

Utdannningsnivået synker altså etter hvor langt "bak" i søskenflokken du er, viser tallene.

Stami-forskerne avviser at forskjellene har noe med biologi å gjøre. De mener det i stedet er førstefødtes sosiale posisjon som avgjør, for eksempel ved at den eldste får mer støtte og stimulans - noe som slår ut i høyere utdanningsnivå.

Generelt betyr familiebakgrunnen nesten like for utdanningsnivået enn dine evner og skoleresultater. Sosial bakgrunn har dermed stor betydning i det likhetsorienterte Norge.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.