NATURVITENSKAP

Første turist i rommet?

Til neste år?

59-åringen som kan bli tidenes første romturist, har ingeniørbakgrunn og blant annet eksamen fra astronautikk og flyteknikklinjen ved New York University i 1962. Senere arbeidet Dennis A. Tito med baneanalyser for Mariner-romsonder ved NASAs JPL i Pasadena, California. Mest kjent ble han formodentlig som grunnlegger av investeringsselskapet Wishire Associates, med hovedkvarter i Santa Monica, tidlig i 1970-årene.

Hvor mye Tito må betale for cirka en ukes opphold i Mir, ble ikke opplyst ved pressekonferansen i Moskva 20. juni. Muligens forhandlet man fortsatt om beløpets størrelse, men det er temmelig sikkert høyt – kanskje omkring 20 millioner dollar. Blir det oppnådd enighet, vil ferden muligens finne sted i januar neste år.

Privatfinansiert

Som planlagt landet kosmonautene Sergei Zaljutin og Alexander Kaleri i Sojus TM-30 ved landsbyen Arkalyk i Kasakhstan den 16. juni.

Etter oppskytingen den 4. april hadde kosmonautene oppholdt seg 73 dager i romstasjonen og noe over to dager til sammen i Sojus TM-30. Selve landingen skal ha vært litt røff, men begge var i bra form etter det som MirCorp kaller for historiens første privatfinansierte romferd av sitt slag.

Les mer om: