Første røykfrie byggeplass

  • nyheter_bygg

Fra 1. januar 2003 er St.Olavs Hospital røykfritt og Helsebygg håper at dette engasjementet vil smitte over på dem som jobber ute på byggeplassene.

Dette kan dermed bli landets første røykfrie byggeplass.

Selv om Helsebygg ikke ønsker å opptre formyndersk, vil det framover være forbudt å røyke på sykehusområdet generelt.

Det er forbudt å røyke i alle brakker og i alle bygg under oppføring.

I tillegg oppfordres alle entreprenørene til å henstille til sine ansatteat røyking utomhus på byggeplassene begrenses så langt det er mulig.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå