Første planlagte havbruk til havs-anlegg får tillatelse fra Mattilsynet

Mattilsynet gir Salmar Aker Ocean en begrenset produksjonstillatelse til det som kan bli det første oppdrettsanlegget langt til havs.

Første planlagte havbruk til havs-anlegg får tillatelse fra Mattilsynet
Slik illustrerer eierne Smart Fish Farm. Illustrasjon: Mariculture

Aker og Salmars havbruk til havs-selskap får tilsagn om tillatelse til å produsere 9000 tonn MTB (maksimalt tillat biomasse) i første produksjonssyklus i det planlagte anlegget Smart Fish Farm. Anlegget er det første som etter planen skal ligge langt til havs.