ONS

Første oljefelt med kraft fra land

Anders J. Steensen
15. aug. 2008 - 12:25
Vis mer

I 2010 stenges turbinene og vannkraft overtar.

Opprinnelig plan var å kutte ut gassturbinene i 2009, men forsinkelser har medført at den nye kombinerte prosess og boligplattformer først kan tas i bruk i 2010. Beregnet levetid er på hele 40 år.

Valhall-feltet har i likhet med Ekofisk et kalksteinsreservoar. Det er krevende å utvinne olje fra reservoaret, samtdtig som det inneholder store reserver.

BP har beregnet at med dagens utvinningstakt, 70 000 fat olje hver dag, vil de kunne drive lønnsom utvinning fra feltet fram til 2050, kanskje enda lenger.Forsvinner i havet

Drift av kalksteinsfelt har sin pris. Grunnen under installasjonene kollapser slik at havbunnen synker inn.

I klartekst betyr det at installsjonene sakte og sikkert kommer nærmere havoverflaten. Hittil har innsynkningen vært nærmere seks meter, hvilken innebærer at plattforme ikke lenger tilfredsstiller sikkerhetskravene for installasjonener på sokkelen.

Det er mulig å jekke opp plattformene, men etter en periode må operatøren av feltet gå til det skritt å bygge nye plattformer.

For fire år siden innså BP på vegne av partnerne i Valhall at de måtte investere i én ny prosess- og en ny boligplattform.

Etter mer enn 25 års drift var de eksisterende enhetene klare for å skiftes ut. Etter en lengre prosess med partnerne, valgte BP å kombinere de to enhetene i et nytt feltsenter som skulle forsynes med strøm fra land.

Det nye feltsenteret har kapasitet på å produsere 120 000 fat hver dag. I tillegg kan den eksportere 4,1 millioner Sm 3 gass hver dag.Samme som Troll A

Teknologien som ble valgt for strømforsyningen var HVDC Light fra ABB.

Denne teknikken var allerede bestilt for Troll A, som til sammen har et effektbehov på 80 MW på de to siste kompressorne som er i drift.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Den totale kapasiteten for kabelen til Valhall er 78 MW. Maksimalt behov på Valhall er beregnet til 70 MW.

Kraftforsyningen skjer via en ny 292 kilometer lang kabel som legges fra Lista og ut til feltet. Parallelt med denne legges en fiberoptisk kabel for overføring av data og kommunikasjon.

Kraften er kjøpt via langsiktige avtaler på kraftbørsen Norpool.Fjernes

Boligkvarteret på det nye feltsenteret får sengeplass til 180 personer. Det får utstyr for mottak av kraft fra land, prosessutsyr, eksportpumper og -kompressorer, samt fiskale målestasjoner. Det skal bygges to broer over til injeksjons- og brønnhodeplattformen.

Dem nåværende bolig- og prosessplattformene stenges. Boligplattformen fjernes, med prosessplattformen blir stående kun som en bro fordi BP ikke planlegger å stenge ned boreplattformen som ligger mellom de to som skal nedstenges.Økt sikkerhet

Å gå over til elektrisk drift innebærer betydelige utslippsreduksjoner. BP regner med å redusere utslippene av CO 2 med hele 97 prosent, fra 450 000 tonn til 15 000 tonn årlig.

Utslippet vil i all vesentlighet komme fra brenning av fakkel. NOx-utslippet reduserer med 90 prosent, fra 1000 til 90 tonn i året. Bare i reduserte CO 2-avgifter betyr det en utgiftereduksjon på 124,5 millioner kroner i året.

Ved å kutte ut turbinene og å innføre elekrisk drevne kompressorer, reduseres behovet for driftspersonel og vedlikehold. Det gir større mulighet for fjernoperasjon av sentrale systemer ute i havet, og dermed redusert behov for transport og logistikk.God butikk

Økonomien i prosjektet er god. Totale investeringer er anslått til 21,9 milliarder 2006 kroner. Nåverdien av anlegget er beregnet til 4,8 milliarder kroner, forutsatt en oljepris på 140 kroner per fat. I skrivende stund ligger oljeprisen på rundt 700 kroner per fat, eller 500 prosent høyere enn forutsatt.

Det eneste skåret i gleden for norsk industri er at prosjektet er kjørt etter en gammel modell, og ikke EPC-kontrakt. Det innebærer at både engineering og bygging av Valhall, med unntak av stålunderstellet, skjer utenfor Norges grenser.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.