KRAFT

Første mobile gasskraftverk på plass

DISPANSASJON: Statnett har nå sendt søknad til NVE om dispensasjon fra konsesjonsvilkårene for oppstart av reservekraftverkene, for å selv kunne bestemme om det er nødvendig å starte de opp i en feilsituasjon.
DISPANSASJON: Statnett har nå sendt søknad til NVE om dispensasjon fra konsesjonsvilkårene for oppstart av reservekraftverkene, for å selv kunne bestemme om det er nødvendig å starte de opp i en feilsituasjon.

Gasskraftverket bygges på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal og skal stå klart til drift ved årsskiftet.

– Tidsplanen skal holde, sier ansvarlig for samfunnskontakt i Statnett, Knut Lockert til NTB.

Forsinket

Derimot vil gasskraftverk nummer to av denne typen bli forsinket. Dette skal bygges på Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal, og skulle etter planen stå ferdig 15. februar. Lockert sier at det først vil være ferdig til våren.

– En skal aldri si aldri, men slik vannsituasjonen er nå, skal det godt gjøres at vi får en knapphetssituasjon i Midt-Norge til vinteren, sier Lockert.

Gasskraftverkene henter gass fra Heidrun og Ormen Lange-feltet gjennom rørledninger som allerede er på plass. Prislappen på de to kraftverkene til sammen er 1,6 milliarder, eller tilsvarende mellom 50 og 100 kroner i økt nettleie på hver norske husholdning gjennom flere år.

Nødsituasjon

Prosjektleder Sigurd Andenæs i Statnett sier til NTB at de to reservekraftanleggene bygges utelukkende for å gi kraftstøtte i en situasjon med for lite strøm.

De skal ikke brukes til strømproduksjon uten at det er absolutt siste utvei.

Kraftverket på Tjeldbergodden vil produsere 150 MW når det er i drift. Det er litt mindre enn hva Ormen Lange-anlegget alene vil forbruke av strøm. Det er også Ormen Lange-anlegget som har gjort kraftsituasjonen ekstra vanskelig i Midt-Norge. Når ny, permanent kraft tilføres landsdelen i 2012, vil de mobile anleggene kunne flyttes eller selges.

Unødvendig i vinter

Det er de store utslippene av CO 2 og NO x som gjør det uaktuelt å bruke mobile gasskraftverk til strømproduksjon annet enn i en ekstraordinær situasjon. NVE må gi tillatelse hver gang anleggene skal startes opp. I vinter ser det ut til å bli unødvendig.

©NTB

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.