BYGG

Første fly fra Rygge

Knut Strøm
17. okt. 2007 - 10:14

Moss lufthavn Rygge er den første etableringen av en ny lufthavn i Norge på mange år. Etter mange års arbeid er flyplassen klar for å ta imot passasjerer og fly.

Endret

Bak den sivile aktiviteten står selskapet Rygge Sivile lufthavn AS som ble opprettet i 1999. Selskapet eies i dag av Thon Holding AS med 40 %, Orkla Eiendom AS med 20 %, Borregaard Industrier med 20 %, Østfold fylkeskommune med 11 % og Østfold Energi AS med 9 %.

Allerede kort tid etter opprettelsen av selskapet ble Arne Inglingstad i det rådgivende ingeniørselskapet Inglingstad & Tørnquist leid inn til å være prosjektleder. – Da vi fikk konsesjon i 2006, var det planer om at vi skulle bygge et terminalbygg på ca. 6500 kvadratmeter og plass for fire eller fem fly, sier Inglingstad.

Men så ble Olav Thon invitert inn på eiersiden og dermed ble planene endret til et terminalbygg på 16 000 kvadratmeter, antallet flyoppstillingsplasser ble utvidet til sju fly, hvorav den ene tar en jumbojet, og et parkeringsanlegg med plass til 2500 bilder.

Se vår bildeserie fra flyplassen

Etter planen

– Det eneste som ikke ble forandret var framdriftsplanen der det var bestemt at alt skulle stå ferdig til 1. september i år. Og prosjektet er gjennomført i henhold til planene. 3. september begynte ferdigbefaringer slik at alt skal stå ferdig til 1. oktober, sier prosjektlederen. Nå får det litt mer tid å gå på siden første charterfly ikke skal avgå før 17. oktober, sier han.

Byggearbeidene startet med en adkomstvei ved E6 15. mai i fjor med Lyshaugen Entreprenør. Skanska fikk totalentreprisen på terminalbygget 2. juni og kunne starte byggearbeidene med gravingen noen dager før planlagt byggestart 14. august. Totalentreprisen til Skanska er på ca. 250 mill. kroner.

– Opprinnelig hadde vi i bare to plan uten kjeller i terminalbygget. Med økt volum på bygget måtte vi bygge kjeller fordi det er en høydebegrensning på ti meter i området rundt flyplassen, sier Inglingstad. Bygget ble også strukket litt i lengden.

Utfordringer

Terminalbygget ligger mellom taksestripa til flyplassen og E6 og det setter begrensninger. – Vi har bare 1,5 meter å gå på med hensyn til avstand fra vei og flyplass, forklarer prosjektlederen.

Grunnforholdene med veldig bløt leire, som nærmest var nesten som kvikkleire, medførte mye arbeid med kalkpæling 10–12 meter ned i grunnen. – Tre rigger holdt på i tre måneder med å sette ned 130 000 meter kalkpæler, sier Inglingstad.

Terminalbygget er utført med utstrakt bruk av byggelementer. – Når vi har valgt løsninger, har vi tenkt i elementer. Utfôringen av bygget gjenspeiler at vi har hatt dårlig med tid og måtte velge en rask byggemetode, sier han.

BILDESERIE: Flyshow på Rygge

Drenert

De samme grunnforholdene er det for flyoppstillingsområdet på 50 mål. Der ble det boret ned 400 kilometer med drensrør. Over ble det lagt på et filtlag og fylt på med stein som lå 1,5 meter over endelig nivå for området.

– Det ble lagt ned setningsmålere og vi fulgte med på setningene. Etter fem til seks måneder med en setning på 70 til 80 cm over området, hadde ting stabilisert seg og vi tok av toppbelastningen og vi kunne legge ut asfalt på flyoppstillingsområdet, sier Inglingstad.

Grunnen under parkeringshuset er pælet ned til fjell siden det ikke er gravet ut kjeller her. Det var også rimeligste løsning. – Grunnforholdene ga noen problemer med framdriften, men sammen med entreprenørene har vi fått til gode løsninger, sier han.

Fornøyd

Hele parkeringsanlegget blir ikke ferdig når første flyging starter. Da er det 250 plasser som er klare. Når de regulære rutene til Norwegian starter i februar, lover han at 1000 plasser skal stå ferdige. Først rundt 1. mai neste år skal parkeringshuset med plass for 2500 biler stå helt ferdig. – Vi er i godt driv og i rute med bygget, sier han.

Han påpeker også at de godt fornøyd med det rådgivende ingeniørarbeid som er gjort, selv om det som nylig var skrevet i Teknisk Ukeblad tyder på det motsatte. – Husk at dette var kun en liten del av arbeidet. Dette dreide seg om kanskje kun tre prosent av hele arbeidet på rådgivningssiden, påpeker Inglingstad.

Også innenfor gjerdet der Luftforsvaret regjerer er det skjedd svært mye. Hovedrullebanen har fått ny asfalt. Det er det laget et nytt avisingsanlegg som et fellesprosjekt mellom forsvaret og den sivile flyplassen. Flyplassen er også opprustet med nye navigasjons- og innflygingshjelpemidler. I alt har Rygge Sivile lufthavn betalt 200 mill. kroner til denne opprustningen som sin del.

Unik avtale

– Med forsvaret har vi tegnet en driftsavtale som er unik. Det er også de som har konsesjon på den sivile flytrafikken. Det er forsvaret som styrer flytrafikken. De tar ned flyene og hjelper de til å takse inn til terminalen. Når flydøra åpnes, tar det sivile selskapet over de reisende, forklarer Inglingstad.

Han berømmer det gode samarbeidet med Forsvarsbygg som har ansvaret på utbygden på den militære siden.

Follo Fjernvarme skal levere varme og kjøling til terminalbygget og andre anlegg. Den beregnete varmemengden med nåværende bygningsmasse er ca. 2 GWh varme og ca. 1 GWh kjøling. Energien leveres fra et lokalt anlegg plassert rundt 450 meter fra terminalbygget via varmepumper (luft-til-luft) og gass. Ved en eventuell utvidelser av anlegget vil også biovarme eller pellets bli vurdert.

Miljøviktig

– Moss lufthavn Rygge blir en av de mest moderne flyplasser i Europa og en av de mest miljøeffektive, hevder adm. direktør Pål Tandberg i Rygge Sivile Lufthavn.

Han poengterer at flyene som letter fra Rygge ned til andre land i Europa vil spare miljøet for 2,5 tonn CO2 i forhold fly som går fra Gardermoen.

– Vi har også lagt til rette for at det skal være lett å komme hit og det skal gå kort tid til du er i lufta. Vi ligger også kort vei fra Rygge jernbanestasjon og setter opp gratis buss til og fra stasjonen, sier han.

BILDESERIE: Flyplassen på Rygge

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.