Første britiske hydrogentog klart for testing

I dag rullet det første hydrogendrevne toget ut på det britiske jernbanenettet. Hvis testen går bra vil lignende tog være i kommersiell drift innen 2023.

Første britiske hydrogentog klart for testing
Illustrasjon: Birmingham University

Etter to år med utviklingsarbeid er et lokaltog av typen British Rail Class 319 bygget om, slik at det i stedet for å få strøm eksternt (enten 25 kV 50 Hz AC eller 750 V DC) nå også kan forsynes fra en brenselcelle som går på hydrogen.