Først i Norge: Nordic og Møller Eiendom bruker Magic Leap AR-briller til byggprosjektering

– Vi ble fort vant til å sitte med AR-briller på møtene, sier prosjektdirektør Bjørn Glemmestad.

Nordic Office of Architecture og Møller Eindom bruker Magic Leap til byggprosjektering
Slik blir den nye attraksjonen som Møller Eiendom bygger ved innkjøringen til Oslo Lufthavn. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Augmented Reality (AR) er allerede tatt i bruk som visningsplattform for eiendomsmeglere og som visuell støtte på norske byggeplasser. Men til byggprosjektering har AR ennå vært en uprøvd mulighet. Inntil Møller Eiendom og Nordic Office of Architecture bestemte seg for å teste det ut i prosjekteringen av det nye vindtunnelbygget på Gardermoen.

Her er det AR-verktøyet Magic Leap One som er valgt som samhandlingsverktøy. Med AR-brillene på nesa kan de prosjekterende se den samme 3D-modellen av bygget fremfor seg, vri og vende på den etter ønske og diskutere seg fram til omforente løsninger.

– Jeg tror vi med stor grad av sikkerhet kan si at vi er først i Skandinavia til å gjøre det på denne måten, om ikke i verden, sier Knut Ramstad, teknologileder i Nordic Office of Architecture.

Det er Nordic-arkitekt Eskild Andersen som har vært ansvarlig arkitekt for vindtunnelbygget. Utviklingen av AR-modellen har skjedd i samarbeid med Stargate Media og Møller Eiendom, som er byggherre.

Moro for Møller

– Dette er et passion-prosjekt, her skal vi ha det moro og prøve noe nytt, sier Bjørn Glemmestad, prosjektdirektør i Møller Eiendom.

Selskapet er i familie med den kjente bilforhandleren Møller, men opptrer som selvstendig i eiendomsmarkedet.

– I løpet av få år har vi mer enn doblet eiendomsporteføljen vår. Bileiendom er fremdeles en stor del av virksomheten, men kjøp og utvikling av eiendommer i endre segmenter blir viktigere for oss fremover, sier Glemmestad.

– Målet for 2020 var en eiendomsverdi på ti milliarder kroner. Det målet har vi allerede nådd, konstaterer han.

Nordic: – Med AR kan alle gi verdifulle innspill

AR står for augmented reality – «utvidet virkelighet» – og lar deg se digitale modeller forankret i virkelighetens omgivelser. Ikke minst kan du se de du er sammen med.

– Det er ikke helt det samme å diskutere med en avatar, slik du må med VR, bemerker Bjørn-Morten Nerland i Stargate Media.

Med VR (virtual reality) stenger du hele den virkelige verden ute når du ifører deg brillene.

Nordic Office of Architecture og Møller Eindom bruker Magic Leap til byggprosjektering
Bjørn Glemmestad beskriver vindtunnelen som et «passion-prosjekt» for Møller Eiendom. Foto: Knut Bjørheim

– At du kan se folk i øynene og lese kroppsspråket deres, gjør AR mer anvendelig som beslutningsverktøy, mener Bjørn Glemmestad.

– Med VR risikerer du å føle deg sjøsyk etter en halvtime. Med AR er du hele tiden orientert om hvor du befinner deg i den fysiske virkeligheten, og du hører lydene rundt deg. Det gjør at du ikke blir sliten på samme måte, forklarer Knut Ramstad.

Nordic Office of Architecture og Møller Eindom bruker Magic Leap til byggprosjektering
Knut Ramstad har også jobbet med den nye terminalen på Gardermoen. – Bim-modellen til T2 er den mest avanserte som er laget, hevder Ramstad. Foto: Knut Bjørheim

Nordics teknologileder har jobbet med 3D i over 25 år og var blant annet med på introduksjonen av VR i Norge sent på 90-tallet.

– Den gangen var det svinedyrt, men utvilsomt et nyttig verktøy allerede da, erindrer han fra et pionerprosjekt med Telenor på Fornebu.

– Vi hadde over tre tusen unike besøkende som ville teste løsningen. VR og AR er uovertrufne plattformer for å skape innsyn, involvering og engasjement. Alle ser det samme, og man trenger ikke fagkompetanse for å uttale seg. Det virker demokratiserende, sier han med tanke på planleggingen av vindtunnelen på Gardermoen, som skal stå ferdig i april.

– Det er mange som kan komme med verdifulle innspill til et slikt prosjekt, ikke minst de som skal bruke bygget, og de som skal drifte det. De er det viktig å involvere tidlig, mener Ramstad.

Stargate Media: Utvider opplevelsen

Magic Leap-brillene, som ble lansert etter lang tids opphausing i juni 2018, koster rundt 20.000 kroner. De er mindre og lettere enn andre AR-briller vi har prøvd. Dette er muliggjort ved at brillene er tilkoblet en separat dataenhet som festes i bukselinningen eller legges i lomma.

Til forskjell fra hovedkonkurrenten Hololens fra Microsoft, hvor kommandoer gis ved å knipse i løse lufta, har Magic Leap en fysisk håndkontroll. Med den kan du plassere modellen hvor du måtte ønske, zoome inn og ut og, i dette tilfellet, manøvrere deg rundt vindtunnel-bygget og til og med veksle mellom ulike fasadefarger.

Nordic Office of Architecture og Møller Eindom bruker Magic Leap til byggprosjektering
Bjørn-Morten Nerland, daglig leder i Stargate Media. Foto: Knut Bjørheim

– Det er mest for å vise hvilke muligheter som ligger der. Vi skal legge inn flere valg etter hvert, forsikrer Bjørn-Morten Nerland, daglig leder i Stargate Media, som har spesialisert seg på underholdning og presentasjoner i såkalt utvidet virkelighet.

Oppdraget deres i dette prosjektet er å gjøre den virtuelle reisen i og rundt bygget mer spennende og virkelighetsnær. Mer immersive, for å bruke bransjens eget uttrykk

Nordic Office of Architecture og Møller Eindom bruker Magic Leap til byggprosjektering
Thanh Thuan Pham er utvikler i Stargate Media. Foto: Knut Bjørheim

Magic Leap har et uttalt ønske om å tilrettelegge for utviklere, slik at produktet deres brer om seg og blir relevant for flere. Hos Stargate Media er det Thanh Thuan Pham som står for utviklingen av kunde-appen til vindtunnel-bygget.

– Det er ikke så komplisert, det finnes mange ferdige og halvferdige løsninger, sier Pham.

– Vi har blant annet lagt til fuglekvitter utenfor bygget og gradvis sterkere vindsus når du nærmer deg vindturbinen inne, sier Nerland.

– Hvor lang tid bruker dere på å etterkomme prosjektørenes ønsker?

– Det kommer an på hva det gjelder. Noe er gjort på noen timer, andre ting trenger vi noen dager på, anslår Pham.

– Å legge på fuglekvitter går fortere enn å lage en virtuell av kopi av omgivelsene på Gardermoen, utdyper Nerland.

Nordic Office of Architecture og Møller Eindom bruker Magic Leap til byggprosjektering
Magic Leap-utstyret består av en håndkontroll og en dataenhet i tillegg til AR-brillene. Foto: Knut Bjørheim

– Norge i særstilling

– Vi jobber med å korte ned tiden fra vi får ideer til vi kan se forslagene med brillene. For at AR-briller skal bli et reelt beslutningsverktøy, bør det være en direkte forbindelse fra arkitektens bim-modell til brillene, fremholder Knut Ramstad i Nordic.

Han mener at løsningen for at oppdateringer skal gå raskere, er å jobbe modulært.

– Vi må kunne gjøre endringer i sanntid, slik at beslutningstakere og andre som bare er er inne fem minutter, kan få god forståelse av prosjektet uten å måtte lese tegninger eller beskrivelser, sier han.

Nordic Office of Architecture og Møller Eindom bruker Magic Leap til byggprosjektering.
Foreløpig har prosjektørene tre fargevalg for fasadene på bygget. Foto: Stargate Media

– Arkitektur må forstås i tre dimensjoner, ikke forklares med ord. Aller best blir det om arkitekturen kan oppleves. Det er det vi prøver å få til her, oppsummerer han.

Norge står i en særstilling for å ta i bruk AR og VR i byggeprosjekter, mener teknologilederen.

– Det er få andre land hvor byggebransjen har tatt i bruk digitale 3D-modeller i samme grad som i Norge. Det gjør overgangen fra arkitektenes modeller til AR mye kortere. Det handler bare om å foredle det vi allerede har, forklarer han.

Avdekker feil

TU Bygg er invitert til å prøve AR-løsningen på kontoret til Nordic Office of Architecture på Majorstua i Oslo. Det vi skal få se, er altså en AR-modell av et bygg med en vindtunnel til skydiving som er under oppføring på Gardermoen.

– Det ligger 300–400 meter fra den lysende stjerneskulpturen til Vebjørn Sand ved innkjøringen til flyplassen, opplyser Bjørn Glemmestad fra Møller.

Nordic Office of Architecture og Møller Eindom bruker Magic Leap til byggprosjektering
TU Byggs Knut Bjørheim forsøker å se 3D-modellen fra undersiden. Foto: Knut Ramstad

Med brillene på får vi umiddelbart øye på en digital bygningsmodell fremfor oss, og, helt riktig, uten at kontakten med omverden blir borte. Vi kan fortsatt se Knut Ramstad og de andre i møterommet til Nordic.

Bjørn-Morten Nerland fra Stargate Media forklarer hvordan vi kan plassere modellen på bordet. Deretter kan vi velge om vi vil la modellen stå i ro og selv gå rundt den, eller bli stående og dreie modellen rundt ved hjelp av håndkontrollen.

Det er enkelt. Etter et par minutter er vi fortrolige med både zooming og vinkling av bygget. Fasaden åpner seg automatisk når vi beveger oss innover, og vi kan fritt velge hvilke hvilke snitt av bygget vi vil se nærmere på.

– Forskjellige fag, for eksempel en rørentreprenør, vil kunne velge om de vil se hele konstruksjonen eller bare det som angår dem. Ved å se alt i sammenheng oppdager de med en gang om det kan oppstå konflikter med andre fag, sier Knut Ramstad.

Luker ut misforståelser

Nordic Office of Architecture og Møller Eindom bruker Magic Leap til byggprosjektering
Vindtunnelen blir Norges største. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Fortsatt med AR-brillene på forstørrer vi modellen så mye at vi praktisk talt kan gå inn i det virtuelle bygget. Dermed kan vi blant annet se hva de ulike sjiktene fasadeveggene er satt sammen av, og vi kan se hvordan stålbjelkene er koblet sammen i knutepunktene.

Vi får også med all tydelighet se sylinderen i midten som hele bygget dreier seg om, nemlig den 4,2 meter høye vindtunnelen. Lyden av fire kraftige vindturbiner tiltar idet vi beveger oss nærmere, slik vi har fått beskrevet, og inne i tunnelen ligger det faktisk en prøveflyger og dupper på vinden.

– Den største fordelen med en slik fremstilling er at alle opplever bygget likt og samtidig. Alle forstår hva de får. Tidligere var man prisgitt arkitektens tegninger og beskrivelser, som ikke alltid var like lette å bli klok på. Stol på meg, sa arkitekten, men kundene kunne oppfatte løsningene vidt forskjellig. Til og med innad i en arkitektgruppe oppstår det misforståelser, og det selv når et prosjekt foreligger digitalisert på skjerm, sier Ramstad.

Nordic Office of Architecture og Møller Eindom bruker Magic Leap til byggprosjektering
Teknologileder Knut Ramstad er overbevist om at AR er veien å gå for byggebransjen. Foto: Knut Bjørheim

Han er ikke i tvil om at AR er fremtiden for byggebransjen.

– Brillene vil bli like lette som disse, sier han og peker på sine egne hverdagsbriller.

– Oppløsningen vil bli høyere, synsfeltet vil bli bredere, oppdateringer vil gå raskere ... Hele opplevelsen vil bli bedre, beskriver han.

– Det er ikke uten grunn at det amerikanske forsvaret har investert 480 millioner dollar i Microsoft Hololens. Det dere har sett i dag, er bare konturene av det som vil komme, sier Knut Ramstad.

Les også