Først 12 år etter åpningen får eierne av barnehagen millionerstatning for store setningsskader

Setninger på opp til 15 centimeter.

Først 12 år etter åpningen får eierne av barnehagen millionerstatning for store setningsskader
Presthaug barnehage i Haugesund. Foto: Google Maps

Et vindu knuste av seg selv, flere vinduer sprakk og dører ble vanskelige å åpne. De ansatte i barnehagen i Haugesund stusset hva som skjedde med bygget kort tid etter åpningen høsten 2007. Det ble starten på en langvarig strid med entreprenøren og deres forsikringsselskap.