BYGG

Forsøksordning til 20 millioner

Samferdselsdepartementet skal utlyse 20 millioner kroner til en forsøksordning for å bedre kollektivtransporten i distriktene.
Samferdselsdepartementet skal utlyse 20 millioner kroner til en forsøksordning for å bedre kollektivtransporten i distriktene. Bilde: Atb
Truls Tunmo
12. nov. 2010 - 16:01

– Effektiv og tjenlig kollektivtransport er viktig for folks velferd. I distrikter med lavt passasjergrunnlag er det nødvendig med nye og målrettede løsninger og tiltak, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Fylkeskommunene må søke

Samferdselsdepartementet inviterer nå fylkeskommunene til å søke om statlig tilskudd til forsøk for å styrke kollektivtransporten.

Det gjelder områder der passasjergrunnlaget er så lavt at det ikke kan dekkes av dagens rutetilbud alene.Mer effektivitet

I forslaget til statsbudsjettet for 2011 er det satt av 20 millioner kroner til å videreføre tilskuddordningen for kollektivtransport i distriktene (KID).

Målet med ordningen er å vise hvordan kollektivtilbudet i distriktene kan styrkes gjennom nye løsninger og mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler.

Utveksling av erfaringer og informasjon mellom fylkeskommunene er en viktig del av ordningen, som ble opprettet høsten 2007.

Prioriterer prosjekter

KID-ordningen ble evaluert i 2010. I tråd med anbefalingene i evalueringen har Samferdselsdepartementet gjort enkelte justeringer i ordningen for 2011, blant annet når det gjelder rapportering.

KID-ordingen skal for 2011 innrettes mot prosjekter som effektivt utnytter de virkemidler som allerede har vist seg å gi gode resultater nasjonalt og internasjonalt.

To hovedhensyn

Samferdselsdepartementet vil for 2011 prioritere prosjekter utformet etter minst ett av to hovedhensyn:

  • Prosjekter som tester ut modeller for bedre organisering og samordning av offentlig transport i distriktene på lengre sikt, på tvers av sektorgrenser og forvaltningsnivåer. Samarbeidsprosjekter mellom helseforetak og fylkeskommuner vil bli prioritert spesielt.
  • Prosjekter som bidrar til økt livskvalitet og bolyst i spredt bebygde områder, og som prioriteres ut fra regjeringens distriktspolitiske virkeområder.


Lokal egenandel

Det er fylkeskommunene som formelt søker om midler. Hvis kommunene foreslår prosjekter, er det fylkeskommunen som vurderer og prioriterer prosjektene.

Det stilles fortsatt krav om lokal egenandel på minst 50 prosent.Frist i februar

Samferdselsdepartementets invitasjon til fylkeskommunene om å søke om midler til igangsetting og gjennomføring av KID-prosjekter for 2011, sendes ut med forbehold om at Stortinget vedtar budsjettforslaget om å videreføre KID-ordningen.

Frist for levere inn rapporter og søknad om tildeling av midler for neste år er 1. februar 2011.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.