FORUM

Forskningsutfordringer for energinasjonen

3. sep. 2007 - 15:27

I RELASJON TIL størrelsen er Norge en av de store energinasjonene. I noen sammenhenger er vi også en stor energinasjon uaktet egen størrelse!

En vellykket utvikling av de fortrinn og muligheter som våre energiforekomster og energiteknologi gir oss, er sannsynligvis en viktig suksessfaktor for oss i årene fremover. For å sikre utviklingen av energiforekomster og energiteknologi, er det imidlertid nødvendig å drive et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid.

I Energibrukerne har vi liten tro på at det er enkelt å plukke ut et lite antall vinnere i en større portefølje av energiformer og teknologier. En rekke faktorer vil bestemme hvilke satsinger som lykkes. Det er derfor ikke enkelt å si på forhånd hva som vil kunne gi en høy avkastning på investerte midler og hva som blir en begrenset suksess eller feiler.

Norge er derfor nødt til å satse på mange områder! En ensidig og sterk satsing av midler på «den nye månelandingen»; rensing av CO2 fra gasskraftverk, kan vise seg å bli kostbart og feilslått.

VI TROR AT vi i Norge primært bør arbeide med våre spesielle energiutfordringer, dvs. områder hvor vi selv har store interesser og motivasjon for å lykkes. Vi bør imidlertid også se litt på hvilke områder som har store markedsmessige muligheter ute.

I forståelse av at miljøkonsekvenser blir stadig viktigere i forbindelse med utvinning og bruk av energi, er det fire områder vi vil trekke frem som viktige satsingsområder:

1. Økt satsing for å utnytte bioressurser til energiformål

Råvarer fra det norske landbruket og skogbruket kan i fremtiden bli meget viktige energiressurser for såvel det norske som utenlandske markeder. Som mange vil kjenne til, skal EU-landene innen 2020 hente 20 prosent av sin energi fra fornybare ressurser. Det norske landbruket og skogbruket representerer et meget stort ressursfat både når det gjelder energi i flytende og fast form. Det betyr energi til transport, oppvarming og diverse prosessformål.

En stor utfordring er å få ned kostnadene ved transport fra produksjonssted til foredlingsanlegg og markeder. Det ligger også store potensialer i prosessforbedringer.2. Stor satsing på offshore vindkraft

Norge er en av de nasjonene i Europa som har aller best forutsetninger for å bygge ut store vindkraftressurser. I Energibrukerne har vi med beklagelse sett at endel norske grupperinger er mest opptatt av å stoppe vindkraftprosjekter. Vi tror Norge med fordel kan bygge ut mye vindkraft på land. Samtidig vil vi slå fast at de største mulighetene ligger offshore. Det er klart at noen få store offshore vindkraftøyer vil kunne levere mer kraft enn det som er dagens norske kraftbehov. Dette er en kraftproduksjon som verken representerer CO 2-utslipp, renseutfordringer eller visuelle endringer. Norsk offshoreteknologi er et selvsagt utgangspunkt.

Vi må arbeide for at dette blir prosjekter som kan inngå i den nevnte planen til EU om energiforsyningen i 2020 skal bestå av 20 prosent fornybar energi.3. Langsiktig og forpliktende arbeid for å utnytte de norske thoriumressursene

Norge sitter på verdens tredje største thoriumforekomst. Et langvarig internasjonalt utredningsarbeid viser at thorium representerer mulighetene for en stor fremtidig elproduksjon uten flere av de farer og begrensinger som ligger i dagens kjernekraftverk basert på uran. Vi har med glede sett at det nå er satt i gang et systematisk arbeid på privat og offentlig hold for å realisere thoriums store muligheter. Vi støtter denne satsingen helhjertet. Vi understreker samtidig at det kan trenges store bevilgninger og tålmodig kapital for det tar tid å utvikle en slik teknologi.4. Omfattende satsing for å redusere energibruk og forbedre energiytelser

En like viktig oppgave som å produsere miljøvennlig energi, er arbeidet for å redusere vår egen energibruk. Når vi tar alle forhold i betraktning, er 1 kWh i spart energi mer verdifullt enn 1 kWh nyprodusert energi.

Fra vårt eget omfattende arbeid med norske bygninger har vi kartlagt store uløste oppgaver og en stor mengde meget lønnsomme prosjekter som for lengst burde vært realisert. Vi vet at det også innenfor transport er mange forbedringsoppgaver som burde løses, og mulighetene for prosessforbedringer innen tjenestevirksomhet og industri er store. Vi må i fellesskap forsterke innsatsen og insitamentene til energieffektivisering. Ny forskning vil samtidig bringe opp nye forbedringsmuligheter!

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.