Forskningssatsing avlyst?

SMÅTT: Uten forskning og utvikling stopper Norge opp. Regjeringen Stoltenberg har snakket varmt om FoU, men det er få tegn i revidert nasjonalbudsjett på FoU-satsing. Bildet er fra Sintefs MiNaLab i Oslo der det forskes stort på småsaker. (Bilde: Ragna Kronstad)
BETENKT: Tekna-president Kåre Rygg Johnsen.
  • Samfunn

Feil og mangler fra statsbudsjettet sist høst - som Stoltenberg-regjeringen arvet far Bondevik, skulle rettes opp i revidert, ble det antydet før jul. Det kan se ut til å være glemt nå.

- Regjeringen viser i revidert nasjonalbudsjett liten vilje til å satse på forskning, sier generalsekretær, Kåre Rygg Johnsen i Tekna.

Ingen feilretting

Etter den dårlige starten denne regjeringen hadde, med kutt i overføringene til forskningsfondet og næringsrettet forskning, hadde Tekna ventet at regjeringen brukte første og beste anledning til å rette opp inntrykket.

– De skuffer stort, sier Rygg Johnsen.

Han tror dermed at vi kan se langt etter det kunnskapsløftet regjeringen har snakkket om.

Løfter barn

– Vi er fornøyd med at barnehagene får en kraftig påplussing, men det kan synes som om dette feltet er det eneste prioriterte området for kunnskapsministeren. Det gir bekymring for satsingen på forskning i årene fremover, sier Rygg Johnsen.

Den eneste satsingen på Kunnskapsdepartementets budsjett utover barnehager, er 27 millioner kroner ekstra til studieforbundene.

– Det er overraskende at forskningen ikke får mer. Det må mer til enn dette for at vi skal nå målene Norge har satt for Forskning og Utvikling, FoU, blant annet i forskningsmeldingen, slår Rygg Johnsen fast.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå