Forskningsrådet deler ut 528 millioner til det grønne energiskiftet

Støtten fordeles til 48 forskning- og innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet deler ut 528 millioner til det grønne energiskiftet
Regjeringen deler ut 528 millioner kroner til det grønne energiskiftet. Michal Wachucik, Equinor

Det opplyser Olje- og Energidepartementet i en pressemelding mandag 20. juni.

388 millioner av disse fordeles til 35 prosjekter innenfor miljøvennlig energi, imens 140 millioner fordeles til 13 prosjekter innenfor olje- og gassektoren.

– Stein for stein bygger vi energinasjonen Norge. Pengene vi bevilger til forskning og innovasjon er en viktig del av regjeringens satsing på utvikling av olje- og gassvirksomheten og grønt industriløft, sier olje og Energiminister Terje Aasland i pressemeldingen.

Havvind og bærekraft 

Av de 48 er det fem prosjekter som skal bidra til å utvikle bærekraftig norsk havvindnæring på norsk sokkel. Et av prosjektene, ledet av Universitet i Bergen, skal kartlegge havbunnen for å forutsi hvor i områdene Utsira Nord og Søndre Norsjø II det er best egnet å forankre flytende havvind.

– Kunnskap fra olje- og gassektoren og leverandørindustrien brukes også til å kutte utslipp og til å utvikle nye, grønne næringer. Vi trenger forsknings og teknologiutvikling av høy kvalitet i disse bransjene, og ved å kombinere dette med allerede opparbeidet kompetanse vil vi få et viktig springbrett til omstillingen vi skal gjennom, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit i pressemeldingen.

Fisk i vannmagasiner

Norsk Institutt for naturforskning (NINA) får 13.331 millioner for å forske på gytehabitat i innsjøer. 

– Dette er kjempegøy, sier Ingeborg Palm Helland, prosjektleder i NINA. 

Prosjektet fokuserer på å teste ut ulike metoder i felt for å finne ut hvordan man kan kartlegge aktuelle gytehabitat for fisk som gyter i vannmagasin. Helland forklarer at i Norge har det ikke vært tradisjon for å kartlegge innsjøer og hvordan gytingen blir påvirket i kraftproduskjonssammenheng.

I tillegg skal NINA ansette en ph.d.-student som skal være med på prosjektet. 

– Det er fint at vi får ansatt en ph.d.-student, for det betyr at det får større effekt i fremtiden, sier Helland.

Les også

Hun forklarer at i tillegg til å få kartlagt gyting i vannmagasiner, vil pengene bidra til at det blir utdannet en ny ung forsker som kan jobbe med hva som er relevant for vannmagasiner i fremtiden.

12 millioner til havvindsforskning

Havforskningsinstituttet (HI) tildeles 12 millioner kroner for å forske på langtidseffekter av flytende havvindsparker for overflatefisk.

Prosjektleder Karen de Jong ved HI forteller at støtten muliggjør forskning på et felt det ikke har vært forsket på tidligere.

- Det er tidligere forsket på effektene av havvind for fisk, men bare for turbiner som er festet til havbunnen. Når får vi mulighet til å undersøke om flytende vindturbiner har en annerledes effekt på pelagisk fisk, som beveger seg i overflatelagene, sier de Jong på telefon til Teknisk Ukeblad. 

Prosjektets fokusområde er de 11 vindturbinene i Hywind Tampen-prosjektet. Ifølge de Jong er det fremdeles et åpent spørsmål om hvorvidt installasjonene har flest negative eller positive konsekvenser for fisken. 

- Noen av artene får kanskje større tilgang på mat innenfor vindparken, imens andre kanskje blir mer forstyrret av lyd og elektromagnetisme. Det er dette vi ønsker å finne ut av, avslutter de Jong.

Les mer om: