NETTARKIV

- Forskningsmeldingen er helt unødvendig

REPTISJONSØVELSE: Kritikken hagler mot Tora Aaslands forskningsmelding, Klima for forskning. Uten ambisjoner og lest det før sier kommentarene.
REPTISJONSØVELSE: Kritikken hagler mot Tora Aaslands forskningsmelding, Klima for forskning. Uten ambisjoner og lest det før sier kommentarene.Bilde: Holm,Morten
Anders J. Steensen
28. apr. 2009 - 13:10

I sin blogg påpeker Chaffey at likheten mellom Stortingsmelding 30, Klima for forskning og stortingsmeldingen Vilje til forskning som statsråd Kristin Clemet la fram i 2005, er slående og at det framkommer lite nytt. Den største forskjellen ligger i at målet om at tre prosent av bruttonasjonalproduktet(BNP) skal gå til forskning er skrinlagt. Målet er likevel at Statens bidrag skal være en prosent av BNP.

– Bevilgningene til forskning kan ikke variere med oljeprisen. Det vil skape for stor usikkerhet, står det i stortingsmeldingen.På stedet hvil

Reaksjonene fra universitetene har ikke vært nådige.

– Denne forskningsmeldingen løfter ikke kunnskapsnasjonen Norge opp i den internasjonale elitedivisjonen, sier NTNUs rektor Torbjørn Digernes. Det er den langsiktige finansieringen av grunnforskning som er for ullen og for dårlig beskrevet. Noe som også går ut over antall stipendiatstillinger ved universitetene.Skattefunn

– Stortingsmeldingen om forskning gir en god analyse av sentrale forskningspolitiske utfordringer, men er blottet for klare målsettinger som underbygger meldingens ambisjoner, sier fagsjef John Vigrestad i Norsk Industri. Han etterlyser klarere beskjed om finansiering og påpeker at Skattefunn ikke kan regnes inn som en del av den offentlige finansieringen av forskningen i Norge, noe som gjøres i denne meldingen.Svikter industrien

– Meldingen mangler ambisjoner. Jeg er skuffet over at midlene til brukerstyrt forskning i progammene Petromaks, Demo 2000, Climit og Renergi er satt til 310 millioner kroner, sier Jan Erik Strand, koordinator for OG21.

Han forteller at petroleumsforskningen har fått reduserte bevilgninger under nåværende regjering og at det medfører reduserte muligheter for de forskjellige forskningsprogrammene. Etter hva TU kjenner til, er det kun midler til å gjennomføre igangsatte prosjekter under Demo2000. Det er ikke avsatt midler til å sette ut nye prosjekter.

– Det er nå det er muligheter for regjeringen til å bevilge mer penger til brukerstyrt FoU. Det vil skape interesse hos bedriftene og sørge for at forblir i Norge. Jeg mener at det må være i landets interesse at norsk olje og gassindustri, enten de er leverandører eller oljeselskaper blir værende i landet, sier Strand.

Les mer om: