– Forskningsfondet legges ned

– Forskningsfondet legges ned
ENDRES: Det lave rentenivået gjør at Forskningsfondet ikke gir avkastning. En ny finansieringsmodell må på plass. Bilde: Eric Audras

Når forslaget til statsbudsjett for neste år legges fram torsdag, legges Forskningsfondet ned i sin nåværende form.

Lav rente avgjørende

Grunnen til at Regjeringen legger ned Forskningsfondet, er det lave rentenivået, skriver Aftenposten. Med dagens modell hadde avkastningen fra fondet kommer til å synke med 650 millioner kroner de neste to åra.

– Det var helt nødvendig å gjøre noe med strukturen. Renten er omtrent halvert i forhold til for ti år siden, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Forskningsfondet er i dag på 80 milliarder kroner. Formålet med fondet, som ble etablert i 1999, har vært å sikre kvalitet og langsiktighet i satsingen på norsk forskning.

Ny finansieringsmodell

Avkastningen i 2011 er på 3,7 milliarder kroner og utgjør 16 prosent av de offentlige forskningsbevilgningene.

Nå føres fondskapitalen tilbake til statskassa, og regjeringen legger fram en ny modell for finansiering i statsbudsjettet. Etter det Aftenposten erfarer, vil de regionale forskningsfondene opprettholdes.

For at avkastningen ikke skulle gått ned i 2013, hadde fondet trengt tilførsel av 29 milliarder kroner. 26 av milliardene hadde gått med til å bøte på rentenedgangen, opplyser Aasland til Aftenposten.