Forsknings-klassen klar

Initiativet for å få ungdom mer interessert i realfag, teknologi og vitenskap kom fra ordføreren i vitenskapsbyen Lillestrøm. Både rektor og realfagslærerne ved Lillestrøm videregående skole tente på ideen. Forprosjektet de lagde, skisserte blant annet muligheten til å samarbeide med forsknings- og vitenskapsmiljøet på Kjeller.

Men departementet mente forsøket ikke hadde nasjonal interesse og vendte tommelen ned. Først etter ny søknad fra skolen og klagebrev til utdanningsministeren snudde Utdannings- og forskningsdepartementet og åpnet for et to års prøveprosjekt. Klarsignalet kom litt for sent til å etablere en egen klasse for skoleåret 2001/02, men Lillestrøm videregående skole har laget et alternativt opplegg.

Innsikt i forskningen

Målet med forsøksprosjektet er å gi ungdom innblikk i hva forskning er, vise arbeidsmåter og metoder og gi dem en innføring i vitenskapelig arbeid. Et helt nytt fag kalt forskningslære er utviklet og vil komme i tillegg til de tradisjonelle realfagene som matte, fysikk, kjemi, biologi og informasjonsteknologi.

- Vi ønsker å vise hvor viktig tunge realfag er for vitenskap og forskning. Det skal skje dels gjennom praktisk arbeid og dels gjennom samarbeid med forskningsmiljøene på Kjeller, ved at elevene involveres i tilpassede prosjekt i miljøene, sier rektor Tor Nakstad til Teknisk Ukeblad.

Tilbudet gis til spesielt interesserte elever de to siste årene, i videregående kurs 1 (VK1) og videregående kurs 2 (VK2).

Teori og robotbygging

I VK1 skal elevene få et teoretisk innblikk i forskningsarbeid, men det legges også opp til at elevene skal få prøve seg på enkle oppdrag som målejobber på forskningsinstituttene. Et kurs i teknologi skal også tilbys i VK1. - Her har vi tenkt å la elevene bygge en robot og la de styre den ved hjelp av datateknologi. Legoteknologi er også aktuelt å involvere i undervisningen, forteller ansvarlig realfagslærer og ildsjel Trond Ekern.

I 2. klasse får elevene fem timer i det nye faget forskningslære, som gir full fordypning i vitenskapelig tenkning. Faget inneholder også forskningslab og praktisk arbeid. I perioder får elevene utpreget prosjektstyrt undervisning. Skolen vil kjøpe inn en bærbar laptop til hver elev blant annet ved å åpne for sponsoring fra bedrifter i området.

- Hvordan vi skal få tilpasset den ordinære undervisningen i andre fag, gjenstår å se, men vi skal klare det, lover Ekern.

Interessant for jenter

Rektor håper at også jentene vil fatte interesse for det nye faget. I dag velge jenter biologi og matte. - Det er viktig å demonstrere at dette ikke er en utvidelse av matte- eller fysikkfaget. Målet vårt er at dette skal være noe nytt og annerledes, understreker Nakstad.

Prøveperiode

For skolen er det et poeng å få godkjent faget som et ordinært studieretningsfag og ikke som valgfag. Målet er å gjøre dette til et sjette realfag. Forsøket vil vise om det er liv laga. Om to år skal opplegget evalueres av skolemyndighetene.

Rektor Nakstad tror tilbudet vil være svært interessant for andre skoler og fylker. Han har mottatt mange henvendelser etter at det ble kjent at Lillestrøm videregående jobbet med saken.

Lillestrøm: - I år klarer vi ikke å rekruttere en hel klasse på 30 elever. Noe av grunnen til det er at søknadsfristene for videregående skoler gikk ut 1. mars. Men vi har en kjerne med søkere og håper å kunne rekruttere 12-15 elever fra høsten av, sier rektor.

Disse elevene vil gå i en vanlig realfagsklasse, men vil få spesialfagene teknologilære og forskningslære i stedet for geografi og eldre historie. Dette er fag som ikke er påkrevd for å få generell studiekompetanse.

Kompetente lærere

Realfagene har tradisjonelt stått sentralt på Lillestrøm videregående. Rektor forteller om en flott stab med lærere som har hovedfag i sentrale realfag og som er svært oppdatert innen sitt fagområde.

Trond Ekern har vært ansvarlig for å utvikle faget. Han har laget lærerplaner og sett på mulighetene for samarbeid med miljøet på Kjeller. - Vi skal sammen med forskningsintstituttene på Kjeller velge ut prosjekter som det er hensiktsmessig å la elevene delta i.

Rektor understreker at fylkeskommunen har vært velvilligheten selv i forhold til prøveprosjektet. Også Asker videregående og flere osloskoler har vist interesse for opplegget.

Fritt skolevalg

La oss håpe at dette kan bli et forsøk på å gjøre noe positivt for rekruttering til framtidas teknologiske og vitenskapelige miljø, Fra neste skoleår 2003/2004 er det fritt skolevalg i Akershus fylke. Skolen venter spent på å se hvordan det slår ut.

- Innen den tid får vi håpe at vi har klart å etablere et spennende tilbud til realfagsinteressert ungdom som gjør at enda flere vil søke seg til oss enn i dag. Teknologi har vært et fraværende fag i Norge, og det er på tide å ta tak i dette. Vi har jobbet mye med basiskunnskap, men har sviktet ungdommen i å vise dem anvendelsen. La oss håpe at dette kan bidra positivt til rekrutteringen til framtidas teknologiske og vitenskapelige miljø, sier rektor Tor Nakstad ved Lillestrøm videregående skole.

Les mer om: