KOMMENTARER

Forskning og bygging i en krisetid

LARS ESPEN AUKRUST ER DIVISJONSDIREKTØR I NORGES FORSKNINGSRÅD
LARS ESPEN AUKRUST ER DIVISJONSDIREKTØR I NORGES FORSKNINGSRÅD Bilde: Morten Brakestad
18. des. 2008 - 10:42

Byggenæringens forskningsinnsats har vært debattert i Teknisk Ukeblad de siste ukene. Fokuset har delvis vært næringens relativt svake satsing på forskning og innovasjon, men det har også kommet påstander om manglende støtte fra Forskningsrådet.

Denne debatten kan være en god inspirasjon til forsterket innsats, for det er ikke tvil om at også denne bransjen trenger forskningsbasert innovasjon.

Tatt i betraktning bransjens størrelse har Forskningsrådet de siste årene mottatt relativt få søknader om forskningsbevilgninger fra bygge- og anleggsnæringen. 2007 var et absolutt lavmål i så måte. For 2008 ser det bedre ut, der er søknadene akkurat kommet inn, og de viser blant annet en tredobling av antall søknader til et av våre forskningsprogrammer.

De fleste av disse søknadene var riktignok skrevet før finanskrisen for alvor preget norsk økonomi, og denne krisen kan få konsekvenser for forskningsprosjekter, også i byggenæringen. I en krisetid kan det være vanskelig for de fleste næringer å prioritere aktiviteter som har så langsiktige perspektiver som forskning og utvikling (FoU). Men krisetider kan også være utgangspunkt for fornyelse.

Ett eksempel på dette kan hentes fra prosessindustrien, der en tidligere krise ble et godt utgangspunkt for etableringen av en helt ny industri, solenergiindustrien. En langsiktig forskningsinnsats var også et viktig bidrag for denne nyetableringen. Og akkurat i kriser er det et spesielt ansvar for myndigheter og bransjeorganisasjoner å ta vare på de langsiktige nyskapingsideene og behovene.

Byggenæringen er den av de norske bransjene som investerer minst i forskning og innovasjon utover vanlig drift. Bare 8 prosent av bedriftene i bransjen investerer i dette, mot 31 og 39 prosent for primærnæringer og industri. (Perducos NNU-undersøkelser 2008)

Likevel foregår det en del forskning i denne næringen, og mye av denne forskningen er støttet av Forskningsrådet. Totalt finansierte Forskningsrådet i 2007 forskning i byggenæringen for drøyt 160 mill. Dette er det høyeste nivået det offentlige har hatt på sitt bidrag til FoU innenfor bygg- og anleggsnæringen noensinne.

Innenfor Forskningsrådets støtteordninger slik som SkatteFUNN og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) er det bedriftenes egne prioriteringer og mulighet til å bruke FoU for å styrke sin konkurranseevne og fremtidige verdiskaping som ligger til grunn.

Her er det ikke noen strategisk «tvangstrøye» eller teknologiske prioriteringer, og prosjektene kan planlegges fritt både med hensyn til tverrfaglig og tverrsektorielt innhold.

En næring som setter seg ambisiøse mål for FoU må også ha målsettinger for hvilket bidrag de samarbeidende forskningsinstitusjoner skal gi til næringens innovasjon; hva forventes av kvalitet i dette arbeidet i forhold til den internasjonale forskningsfronten, og hvordan skal institusjonene best samarbeide med næringens bedrifter for å kunne nå de mål som settes?

Med blikket rettet mot den internasjonale forskningsfronten og en åpen holdning til styringen av forsknings- og innovasjonsinnsatsen, kan denne krisen tross alle sine negative konsekvenser, virke inspirerende for nyskapingen.

Forskningsrådet er åpen for en dialog om hvordan vi kan bistå bygge- og anleggsnæringen til å videreutvikle sitt FoU-engasjement gjennom sine egne strategier og egne investeringer i ambisiøse FoU-satsinger.

.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.