Kladdeføre for norsk deltakelse i EU-forskning

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon starter uten norsk deltakelse. Regjeringen regner med at Norge blir med i Horizon Europe i løpet av sommeren.

Kladdeføre for norsk deltakelse i EU-forskning
Aase Horrigmo, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, sier Norge vil delta i det niende rammeprogrammet, men at det først må vedtas i EU og deretter av Stortinget. I mellomtiden er minst en norsk søknad lagt på vent. Foto: Berit Roald/NTB

Forskningsrådet viser, på sine nettsider, til at EUs niende rammeprogram startet 1. januar i år, og at norske aktører kan søke om midler på like linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland.