De har skaffet 2,3 miliarder kroner til forskning. Nå sikter de mot mer

For ikke så mange årene siden var kommersialisering nærmest et fy-ord i akademiske kretser. Det har endret seg – men fortsatt er det en vei å gå.

De har skaffet 2,3 miliarder kroner til forskning. Nå sikter de mot mer
Eivind Andersen og Tonje Steigedal er to av 25 NTNU-ansatte som har kommersialisering av forskningsresultater og sikring av immaterielle rettigheter som sine hovedoppgaver. De mener det er et stort uløst potensial - allerede er de i gang med å stifte selskap basert på forskning rundt koronasmitten. Joachim Seehusen

– I USA er det bra for en forsker å ha patenter på CV-en, i Norge betyr det lite, sier Eivind Andersen, Prosjektsjef ved NTNU Technology Transfer , internt omtalt som TTO, en kommersialiseringsaktør eid av NTNU og Helse Midt-Norge.