Forskernes nye isolasjon åpner for høyere spenning i kabler

Det nye isolasjonsmaterialet har en ledningsevne som er tre ganger lavere enn i dagens høyspent likestrømskabler. Ifølge Chalmers -professoren kan innovasjon også føre til fremgang på andre teknologiske områder.

Forskernes nye isolasjon åpner for høyere spenning i kabler
Forskernes isolasjonsmateriale kan også bidra til energilagring med en større energitetthet. Illustrasjon: Yen Strandqvist, Chalmers

For at fornybar energi fra solenergi, vind og vannkraft skal kunne nå kunder langt fra anleggene, trengs det sikre og effektive høyspent likestrømskabler som kan graves ned eller plasseres på havbunnen.