Forskere: Temperaturøkning kan holdes nede med langt mindre CO2-fangst enn forventet

Det er mulig å holde temperaturstigningen under 1,5 grader i år 2100 med langt mindre fangst og lagring av CO2 enn tidligere beregnet. Men jo lenger vi venter, jo mer CCS er nødvendig.

Forskere: Temperaturøkning kan holdes nede med langt mindre CO2-fangst enn forventet
Jo raskere utvidelsestakten øker, jo mer faller behovet for lagringskapasitet på lang sikt. Illustrasjon: Lasse Gorm Jensen, Ing.dk

CO2-fangst og lagring (CCS) vil ifølge den danske sosialdemokratiske regjeringens nye klimaforslag sikre at 0,3 millioner tonn CO2 blir fanget hvert år. Målet skal imidlertid ikke nås før i 2030, og ifølge en ny studie fra to forskere fra Imperial College i London er det nesten ikke mulig å komme i gang raskt nok.