Forskere slepte kamera langs Møre-kysten for å filme tareskogen 

Skal kartlegge Norges tareressurser.

Forskere slepte kamera langs Møre-kysten for å filme tareskogen 
Forskere kartlegger tareskogen langs kysten for å finne ut hvor mye tare som fins. Foto: Jonas Thormar/Havforskningsinstituttet.

Tareskogen langs kysten er oppvekstområde for flere fiskearter i tillegg til å være en ressurs i seg selv. Den binder også CO2 og har en viktig rolle i klimaregnskapet.