Forskere skal finne nye måter å rense rørene i Nordsjøen, for å kutte kjemikaliebruken

I dag brukes store mengder kjemikalier i Nordsjøen for å hindre tette rør som følge av gasshydrater. Et nytt forskningsprosjekt bidrar til å finne nye løsninger.

Forskere skal finne nye måter å rense rørene i Nordsjøen, for å kutte kjemikaliebruken
Professor Malcolm Andrew Kelland fra Universitetet i Stavanger har selv forsket på kinetiske gasshydratinhibitorer (KHI) i 29 år. Han mener Rees forskning har bidratt til å strekke bruksområdet for KHI-er til mer ekstreme feltforhold Foto: Universitetet i Stavanger

Produksjonskjemiker ved Aker BP, Lilian Strand Ree, forklarer at gasshydrater er faste stoffer som ser ut som is eller snø og består av et nettverk av vann- og gassmolekyler.