KARRIERE

Forskere: Lønna i privat sektor vil gå ned

LØNN: Inger Annie Moe, forhandlingsleder for NITO i Spekter-området, ønsker utviklingen velkommen.
LØNN: Inger Annie Moe, forhandlingsleder for NITO i Spekter-området, ønsker utviklingen velkommen.Bilde: Dag Yngve Dahle
Dag Yngve Dahle
28. okt. 2009 - 11:17

Eldrebølgen og en sykere befolkning. Det er årsakene til at helse- og omsorgssektoren skriker etter folk.

Og verre vil det bli.

– Vi må ha mange tusen nye årsverk inn i eldre- og omsorgssektoren. Det gir stor etterspørsel etter arbeidskraft. Høy etterspørsel øker gjerne lønnsnivået, sier Arild Steen, daglig leder ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Norske ingeniører nær lønnstoppen

Helheten

– Skal noen få mer, må andre få mindre. En løsning er å senke det relative lønnsnivået litt i privat sektor for å øke det i offentlig sektor. Jeg tror det går i denne retningen, sier han.

I disse dager presenterer AFI YS Arbeidslivsbarometer for 2009. Resultatene viser at de best betalte gruppene tenker mest på seg selv og sin egen lønn.

– Høytlønnsgruppene i privat sektor undervurderer ofte at også de er avhengig av andre sider av systemet. Mange er for eksempel gift med lavtlønte i offentlig sektor. De fleste er avhengige av offentlige tjenester og ønsker god kvalitet på tjenestene. Høytlønte bør se hele systemet under ett. En økning av lønnsnivået i offentlig sektor kan også være i deres interesse, selv om det vil legge en demper på veksten i privat sektor, sier Steen.

Det siste årets lønnsvinnere

Gapet

– Jeg er enig i at lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor må bli mindre. For å kunne rekruttere høyt utdannede, bør lønnsutviklingen i offentlig sektor minst følge utviklingen i privat sektor. Høyt utdannede er svært viktig for kvaliteten på de offentlige tjenestene, sier Jarle Møen, førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole.

Han viser til at den langsiktige lønnsveksten i privat sektor vil følge produktivitetsveksten.

– Jeg ser ingen direkte sammenheng mellom lavere lønn i privat sektor og høyere lønn i offentlig sektor. Høyere lønninger og økt sysselsetting i offentlig sektor må nødvendigvis føre til at privat sektor nedskaleres, slik at den nødvendige arbeidskraften frigjøres. Men det vil ikke i seg selv føre til press for å få ned lønningene i privat sektor, sier Møen.

Vil ha mer

Inger Annie Moe, bioingeniørenes forhandlingsleder for Spekter-området, peker på faktorer som kan senke lønnsnivået i privat sektor.

– Det kan hende privat sektor må bremse litt på lønnsutviklingen dersom finanskrisen gjør at ordrebøkene begynner å bli tomme i industrien og beslektede næringer. Privat sektor konkurrerer internasjonalt og blir påvirket av den globale økonomien, noe som kan føre til lavere lønnsvekst, sier hun.

Hun legger til:

– Dermed kan lønnsnivået utjevnes noe. Jeg heller likevel mer til at økte lønnsmidler til offentlig sektor er løsningen, selv om likelønnsproblematikken hittil ikke er løst gjennom lønnsoppgjørene, sier Moe.

Lønnsforskjellene øker

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.