Forskere har automatisert tellingen av kystfugler

Folk i fly erstattes av droner og kunstig intelligens.

Forskere har automatisert tellingen av kystfugler
Fugletellingene skal gå raskere med automatisk artsgjenkjenning. Foto: NINA/Norsk regnesentral

Den kunstige intelligensen (AI) gjenkjenner ulike arter av sjøfugl, sel og planter på bilder tatt av droner langs kysten. Til nå har tellingen av fugler skjedd med nitidig manuelt arbeid, men framover skal det skje automatisk.