Forsker vil ha trykksatt framfor flytende hydrogen til skip for å unngå «Tesla-fellen»  

– Vi må skynde oss langsomt og sikre at vi eier og styrer utviklingen av konseptene selv, sier Øystein Ulleberg i Institutt for energiteknikk.

Forsker vil ha trykksatt framfor flytende hydrogen til skip for å unngå «Tesla-fellen»  
Øystein Ulleberg mener det er fornuftig at norske skip velger trykksatt hydrogen som drivstoff framfor flytende hydrogen. Foto: Arne Fenstad

Norleds kommende hydrogenferge i Rogaland og de åtte anbudene på nullutslipps hurtigbåter i Sogn og Fjordane har satt i gang diskusjonen om hvordan en framtidig hydrogenverdikjede i Norge vil se ut.