Forsker på kalking av havet: Kan binde 26 gigatonn CO₂ i året

Ny EU-forskning skal finne ut hvordan man på best mulig måte stimulerer naturen til å ta opp mer karbon. Gjødsling av havet seiler opp som det beste alternativet.

Forsker på kalking av havet: Kan binde 26 gigatonn CO₂ i året
Kiel Cosmos offshore Mesocosms er en av tankene hvor det skal testes mulige effekter og bieffekter av å gjøre havet mer basisk. Foto: Michael Sswat/GEOMAR

Å hjelpe naturen i gang for å øke det naturlige opptaket av klimagasser, såkalt geoengineering, ble aktualisert tidligere i sommer da landbruksminister Olaug Bollestad satte seg i et helikopter for å spre kunstgjødsel over skogen. Tanken er å gjødsle trærne slik at de vokser raskere og binder mer karbon.