ONS

Forsker på integrerte operasjoner

I KONTROLLROMMET:IO-SENTERET: NTNU-professorene Bjarne Foss (tv) og Curtis Whitson flankerer Alexander Juel som tar sin doktorgrad ved det nye IO-senteret .
I KONTROLLROMMET:IO-SENTERET: NTNU-professorene Bjarne Foss (tv) og Curtis Whitson flankerer Alexander Juel som tar sin doktorgrad ved det nye IO-senteret . Bilde: orv
15. aug. 2008 - 10:45

For litt over to år siden utlyste Norges forskningsråd satsingen på sentre for forskningsbasert innovasjon (SFI).

IO-senter

I samarbeid med Sintef og Institutt for entergiteknikk (IFE) foreslo Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) å utvikle et senter for integrerte operasjoner, kalt IO-senteret, med fokus på oppstrøms petroleumsvirksomhet. Det fikk de tilslag på. Forskningsrådet finansierer senteret i minst fem år.

Basisfinansieringen er siden firedoblet etter at elleve selskaper har gått inn i senteret.

I tillegg er det bygget allianser med tunge universiteter som Stanford University og Carnegie Mellon University i USA. Senteret vil bli evaluert både på akademiske og industrielle kriterier.

– Vi har skaffet oss mange interessante samarbeidspartnere. Et selskap som IBM deltar med finansiering, men det er like viktig at de bidrar med sin betydelige kompetanse og forskningsnettverk. De jobber helt åpent sammen med oss og stiller sitt nettverk til rådighet for oss og våre studenter, sier professor Bjarne Foss ved Institutt for teknisk kybernetikk. Han leder IO-senterets program for reservoarstyring og produksjonsoptimalisering.Gevinst

– Bakgrunnen for hele aktiviteten er en rapport fra Oljeindustriens Landsforening. Den konkluderer med at merverdien ved å ta i bruk integrerte operasjoner på en effektiv måte vil bli på 250 milliarder kroner i tiårsperioden fra 2005 til 2015. Omtrent 80 prosent av denne gevinsten vil komme i form av økt utvinning og akselerert produksjon. Grunnlaget for slik teknologiutvikling er til stede på norsk sokkel fordi plattformene er godt instrumentert og det er fiberlinjer mellom feltene og land, sier Foss.

Curtis Whitson Professor Curtis Whitson ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk ved NTNU, sier dette:

– Det er ikke bare ny teknologi som utløser gevinstene.Teknologien er et fundament for at mennesker i hele kjeden kan samhandle på en bedre måte og dermed ta riktigere operasjonelle beslutninger. Til nå er det denne effekten de fleste har konsentrert seg om, men det er grenser for hvor langt vi kan effektivisere på denne måten. Vi ser at vi kan hente ut mye mer når vi kan koble sammen kunnskap, sanntidsdata og modeller fra ulike kilder og bruke dette kvantitativt i modellbasert optimalisering. Dette er krevende, men den samlede effekten kan bli stor.Integrerte operasjoner

Han tror potensialet er stort.

– I dag er situasjonen den at fagfolk i for stor grad jobber hver for seg. Jeg brenner for å integrere de ulike modellene både på oppstrøms- og nedstrømssiden og mellom ulike oljefelt. Vi har arbeidet i flere år med å lage verktøy som kan koordinere alt dette, sier han. Det gir oss en ny mulighet til å styre og optimalisere aktiviteten langs verdikjeden dersom slike verktøy integreres i arbeidsprosesser på en naturlig måte slik at de benyttes over tid.

– Bruken av feltcase som blir åpent tilgjengelig for partnere er viktig for senterets forskning, sier Foss. Innen reservoarstyring og produksjonsoptimalisering arbeider vi med feltcase og data både på norsk sokkel og i Brasil. Tilgangen til virkelige case gir et felles datagrunnlag som gjør det mye enklere å sammenlikne og vurdere teknologier som utvikles ved IO-senteret og hos partnere. Slike sammenlikninger er etter vår vurdering en stor mangelvare i industrien, sier Foss.


Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Utdanning er viktig

Arbeidet som utføres handler ikke bare om forskning og utvikling. Utdanningsrollen er også viktig.

IO-senteret utvikler for eksempel applikasjoner hvor studenter får tilgang til sanntids brønndata fra tretten små gassbrønner i Oklahoma på døgnkontinuerlig basis. Dette vil danne basisen for prosjekt- og masteroppgaver hvor læringsmål inkluderer samhandling i grupper, dataanalyse og modellutvikling samt modellbasert beslutningsstøtte.

På sikt vil studentene også kunne fjernstyre brønnene fra Gløshaugen eller andre steder, og for eksempel utføre brønntester på gassbrønnene i Oklahoma.

– Disse prosjektene vil foregå parallelt med ordinær undervisning og gi studentene en smak av den virkelige verden og dens utfordringer. De appellerer også til ungdommen og bidrar dermed positivt til rekruttering, sier Whitson..Samarbeid forskning og praksis

Koblingen mellom vitenskap og praksis er viktig for IO-senteret. For å forsterke dette arrangerte senteret i sitt første virkeår IO-konferansen 2007 i Trondheim. Ideen var å belyse relevante temaer fra et vitenskapelig synspunkt og et praksissynspunkt i samme sesjon.

– Dette var det tydeligvis et behov for, sier Foss, da deltakelsen raskt nådde taket på 250 personer. Konferansen gjentas derfor senere i år samtidig som den utvides med et forum for innovasjon i SMB-bedrifter.

Siden starten i 2007 har senteret rekruttert PhD-stipendiater ved NTNU og forskere ved Sintef og IFE, og prosjekter er i gang innen boring og brønn samt drift og vedlikehold i tillegg til reservoarstyring og produksjonsoptimalisering.

– Målet med det vi gjør er å produsere konkrete og relevante resultater for industrien samtidig som vitenskapeligheten holdes i hevd, sier Foss.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.