Forsker: 3D-printet koronautstyr kan ende med søksmål

Alt fra dørhåndtak til sykehusutstyr er printet hjemme i stua. Det er greit – men vi må være bedre forberedt neste gang, sier forsker.

Forsker: 3D-printet koronautstyr kan ende med søksmål
Opphavsrett kan bli en utfordring dersom opphavsrettsbeskyttet utstyr blir 3D-printet i stort antall, sier dansk forsker. Foto: HP

En ventil for en åndedrettsvernramme for en ansiktsmaske eller et dørhåndtak som lar døren åpnes med albuen