MILJØ

Forsinket PCB-innsamling

4,5 år har gått siden påbudet kom om å fjerne alle PCB-holdige kondensatorer fra lysarmaturene innen utgangen av 2004.

Administrerende direktør Gunnar Murvold i Renas AS mener at saneringen ikke blir ferdig i tide. Men temperaturen stiger i bransjen.

Hittil i år er det samlet inn dobbelt så mye som på tilsvarende tid fjor. Da samlet Renas inn totalt 60 tonn PCB-kondensatorer.

Murvold er ikke imponert over bransjens innsats. Den var først helt passiv da påbudet om å fase ut PCB i kondensatorene kom. Ingen ting ble gjort. I neste fase ble det sagt at det ikke var kapasitet til å gjennomføre dette påbudet.

Men bransjen innså til slutt at noe måtte gjøres. Informasjonen utad i bransjen startet. Og nå på tampen av fristen er bransjen meget aktiv.

- Ved utgangen av inneværende år bør det ikke finnes kondensatorer med PCB igjen i norske lysarmaturer. Denne beslutningen ble tatt i 2000, så det har vært kjent i mer enn fire år; sier seksjonssjef Berit E. Gjerstad i SFT.

- I spesielle tilfeller er det mulig å få fristutsettelse, men søknad bør foreligge før 1. september i år.

- Nå går det som smurt. Hadde starten vært like effektiv, ville dette gått på skinner, refser Gunnar Murvold - selv om han vet at han sitter i glasshus.

Noen stod på

Murvold er også raskt ute og berømmer de bedriftene som tok opp hansken allerede fra dag en. Ingen hadde total oversikt over PCB-påbudet, men tok utfordringen likevel.

Renas har selv blant annet sendt ut 140.000 eksemplarer av en brosjyre om PCB i armaturer til industri, kommuner osv. for å påskynde innsamlingen - og opplyse om riktig behandling. Eier av armaturen må selv bekoste utskifting.

Innsamling av PCB er meget viktig for miljøet. I tillegg har denne prosessen bidratt til å informere om miljøgifter generelt. Dermed kommer positive ringvirkninger. For det er også andre farlige miljøgifter i næringslivet som bør vies større oppmerksomhet enn de får i dag.

Murvold har ingen mistanker om at PCB fra disse kondensatorene nå går utenom systemet og havner i naturen. Den generelle avtalen mellom returselskapene og myndighetene er at 80 prosent av alt som årlig tilføres av EE-utstyr, skal tas hånd om årlig.

Destrueres ute

Det er dyrt å miljøsanere PCB-holdige kondensatorer. Renas har 140 mottakstasjoner rundt om i landet. Disse mellomlagrene ser ut til å fungere etter hensikten. De leverer innsamlet materiale videre til 17 behandlingsanlegg. Der plukkes PCB-kondensatoren ut.

Det meste av disse forurensede massene sendes til et destruksjonsanlegg i Finland. Dette anlegget driver miljømessig trygt og er effektivt. De importerer og destruerer også PCB fra Sverige. Sikkerheten var avgjørende for Renas da det ble bestemt å destruere i Finland. Selve transporten er underlagt regelverket for transport av spesialavfall - som nå heter farlig avfall.

Murvold håper bransjene har erfart at forordninger må tas alvorlig fra første stund. Det er bare å komme i gang raskt - og få arbeidet unna.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.