BYGG

Forsiktig Kleppa om jernbaneutredning

Truls Tunmo
1. des. 2011 - 13:45

Hvilke hovedutfordringer står norsk jernbane overfor, og hvordan bør disse håndteres? Disse spørsmålene ønsket samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa svar på da hun satte ned en jernbanegruppe i desember i fjor. I dag fikk hun overlevert rapporten.– Ambisiøs jernbanepolitikk

– Kjære statsråd, du får dette dokumentet for en ambisiøs jernbanepolitikk, innledet departementsråd i Samferdselsdepartementet i det hun overleverte Kleppa rapporten. Ministeren takket med å svare:

– Min ambisjon er et moderne vei- og jernbanenett i løpet av 20 år. Vi er godt i gang, langt flere tog er i rute og flere reiser med jernbanen, men vi har langt igjen.Intercity-triangelet

Men på spørsmål fra Teknisk Ukeblad om hva hun tenker om Intercity-triangelet Lillehammer-Halden-Skien, var Kleppa mindre offensiv.

– Vi må få på plass en tidfesting og en oversikt over hvordan en slik utbygging kan skje i kommende NTP. Vi er godt i gang i Vestfold, og det er gitt grønt lys for dobbelt spor langs Mjøsa. Follobanen vil også hjelpe. Men jeg forutsetter at utredningen jeg nå har fått er mer konkret både når det gjelder kostnader, utbygging og tid, sa Kleppa til Teknisk Ukeblad.Taus om høyhastighetstog

– Hva med høyhastighetstog? Det snakkes om flere stoppesteder underveis, for eksempel mellom Oslo og Trondheim. Kan det da kalles høyhastighetstog i ordets rette forstand?

– Jeg kan ikke gå i detaljer når det gjelder høyhastighetstog. Det er for tidlig for meg å si noe konkret om dette. Det eneste jeg kan si er at jeg er glad for at høyhastighetstogutredningen er i rute, kommenterte Kleppa.Flere stopp, mer energi

– Men hvis det blir flere stoppesteder vil dette være mer energikrevende enn om toget går fra A til B på grunn av akselerasjon og retardasjon. Kommentar?

– Det er mange sider ved delutredningene som vi må diskutere nærmere. Det går på miljø og energi, distriktshensyn og kostnader, sa Kleppa.20 - 40 år fremover

I rapporten står det blant annet:

“For å oppnå statsrådens ambisjon om et moderne hovednett for jernbane, er det ikke tilstrekkelig med kortsiktige tiltak. Den største utfordringen, slik gruppa ser det, er at det i dag ikke finnes konkrete, langsiktige mål for hvilken rolle jernbanen skal spille i det samlede transporttilbudet i fremtiden. Et slikt mål må avklares politisk, og ha en tidshorisont på 20 – 40 år”.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.