FAGARTIKLER

Fornyet filosofi kan redde norsk industri

Av Einar Broch, adm.dir. i Intentia Norge AS
Av Einar Broch, adm.dir. i Intentia Norge AS
3. jan. 2006 - 09:39

I all hovedsak handler Lean Manufacturing om tre ting:

¿Oppnå mer med mindre innsats

¿Forenkle prosesser

¿Synliggjøre vare og informasjonsstrømmen

Lean Manufacturing har sitt utspring i den japanske bilindustrien rett etter annen verdenskrig. Det endevendte en hel verden når billige japanske biler framgangsrikt konkurrerte ut blant annet amerikanske og britiske. Lean Manufacturing har levd videre gjennom årene, er videre utviklet, justert og er i dag mer aktuelt enn noensinne.

Nå er vi imidlertid inne i en ny svært spennende trend. For i dagens informasjonssamfunn spiller ERP løsninger en nøkkelrolle i bedriften. Og filosofien i Lean, finner vi nå stadig oftere igjen i moderne ERP løsninger. Dagens fokus på globalisering, integrert verdikjede og spesialisering (out/insourcing) samt videreutvikling av funksjonalitet i ERP systemer inne ”Lean” området, vil kunne bidra til mer effektiv norsk industri.

Ikke bare Kina og India

Land som Russland, India, Kina og nå de nye medlemslandene i EU, med sin billige arbeidskraft innebærer at konkurransen øker betraktelig. Men globaliseringen og EU-utvidelse medfører ikke bare en trussel mot norsk produksjons industri, men også forretningsmuligheter på nye markeder for norske bedrifter.

De få bedrifter i Norge som benytter Lean Manufacturing, har flytorienterte produksjonsprosesser med høyere og jevnere ressurs utnyttelse. Resultatene viser at de har bedre gjenomløpstid og omløpshastigheter enn konkurrerende bedrifter.

Flere nordiske selskaper har kommet langt innen Lean, men de fleste henger etter.

Er Lean-konseptet det nye botemiddelet mot alle bedriftsmessige sykdommer? Kanskje ikke, men i et stadig mer krevende marked, der kunden krever et større tilbud av produkter å velge mellom, mulighet for å gjøre mindre bestillinger og kortere ledetider. vil Lean bidra til å gjøre produsentene å bli mer konkurransedyktige og effektive

Fjerner aktiviteter som ikke lønner seg

Lean Manufacturing inntar en selvfølgelig hovedrolle i prosessen med å styrke den norske produksjonsindustriens konkurransekraft. I en fersk rapport for Simon Braggs, fremkom det at 36 prosent av de amerikanske og 70 prosent av de britiske produsenter allerede bruker Lean som primær forbedringsmetode.

Vi har selv sett resultater hos våre kunder som benytter seg av Lean. Undersøkelser viser at produksjonsplanleggingsløsninger kan gi markante fordeler som redusert lagerbeholdning med 50 prosent, reduksjon i produksjonssyklusen på opptil 70 prosent og markante reduksjoner i gjennomløpstiden. De raske resultatene er enda kun en liten del av de totale langsiktige fordelene.

Lean Manufacturing bør ha en fundamental rolle i norsk industri i fremtiden, både for å møte den økte konkurransen og for å konkurrere på nye markeder. Det berører mange ulike typer av industri, som for eksempel dagligvare-, prosess og stykkprodusenter. Ved å effektivisere kan norske bedrifter beholde produksjonen i Norge, men det krever at bedriftene umiddelbart starter med å forenkle, redusere ”svinn & sløseri” og utnytte de muligheter som ligger i bedriftes IT løsninger. Dette skaper konkurransekraft, vekst og sysselsetting.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.