NYHETER_BYGG

Fornyer dammer for 600 millioner

I denne perioden vil Statkraft ha brukt til sammen 600 millioner kroner på rehabilitering av dammer. – Statkraft har også brukt omkring 50 millioner kroner til eksterne konsulenter i forbindelse med prosjektering av damrehabilitering, opplyser Jan Daleng i Statkraft.

I dette tallet er bare kostnader til rehabiliteringer på over én million krone tatt med. Kostnadene til rehabilitering kommer i tillegg til de årlige kostnadene til vedlikehold. Statkraft har en årlig prosjektportefølje på 300 millioner kroner til vedlikehold.

De største

Dagfinn Riise i Statkraft gir følgende oversikt over de viktigste prosjektene i år: Damrehabilitering i Røssvatn-Korgen i Nordland og Kvilesteinsdammene i Vik, Sogn og Fjordane; dammer i Høyanger, Sogn og Fjordane, turbinrehabilitering i Nore-Rødberg, Buskerud, og rehabilitering av løpehjul i Skjomen, Nordland.

De største prosjektene fra de seinere årene er rehabilitering av dammene ved Bleikvatn i Korgen, Nordland, Altevann i Bardu, Troms, Reinsvatn i Aura, Møre og Romsdal, Dravladal i Jondal, Hordaland, Songa-Tokke, Telemark og Follsjø og Gråsjø i Trollheimen, Møre og Romsdal.

32 anlegg

I 1994 forelå en plan for rehabilitering av 32 anlegg, og etter den tid har Statkraft samarbeidet med NVE om rehabiliteringsplanen. Den gang ble kostnadene anslått til vel 180 millioner kroner, og tiltakene skulle gjennomføres innen 2002.

24 av prosjektene var fullført ved utgangen av 1999, til en samlet kostnad av 230 millioner kroner. De resterende oppgavene fra det opprinnelige rehabiliteringsprogrammet ventes ferdig i 2003. Kostnadene for disse er anslått til om lag 115 millioner kroner. 80 av de til sammen 345 millionene som er gått til dette prosjeket, er gått til innkjøp fra leverandørindustrien.

De største prosjektene her er Røssvatn i Korgen, Nordland, Kvilestein i Vik, Sogn og Fjordane, Songa i Tokke, Telemark, Osbu i Aura, Møre og Romsdal og Pålsbu i Nore, Buskerud.

Les mer om: