INDUSTRI

Fornyelsen av vannledningsnettet går sakte

0,7 prosent av det kommunale vannledningsnettet ble fornyet i 2021. Dersom fornyelsen fortsetter i dette tempoet, tar det 150 år å fornye hele ledningsnettet.

0,7 prosent av det kommunale vannledningsnettet i Norge ble fornyet i 2021. Rundt hver tredje liter forsvant ut gjennom lekkasjer før det nådde vannkrana.
0,7 prosent av det kommunale vannledningsnettet i Norge ble fornyet i 2021. Rundt hver tredje liter forsvant ut gjennom lekkasjer før det nådde vannkrana. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

690 millioner kubikkmeter med drikkevann fra kommunale vannverk ble sendt ut på ledningsnettet i 2021. Litt i underkant av hver tredje liter av dette forsvant ut gjennom lekkasjer i rørnettet på vei til vannkranen, viser Statistisk sentralbyrås beregninger.

Vannforbruket per person i husholdningene er på 179 liter vann i døgnet.

99 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning fikk drikkevann av tilfredsstillende kvalitet når det gjelder E. coli. Det er på nivå med 2020.

98 prosent av innbyggerne fikk vann med tilfredsstillende fargekvalitet, mens 96 prosent hadde vann med tilfredsstillende surhetsgrad (pH).

Totalt utgjorde det kommunale vannledningsnettet i overkant av 50.300 kilometer i 2021 – tilsvarende 1,3 ganger jordens omkrets ved ekvator. 

Av de 1095 kommunale vannverkene her i landet har 31 prosent utført beredskapsøvelse det siste året. Dette er en nedgang på 1 prosentpoeng sammenlignet med 2020.

96 prosent av alle kommunale vannverk en beredskapsplan mot «uønskede hendelser», og 51 prosent av dem har oppdatert planen i løpet av 2021. Eksempler på uønskede hendelser kan være akutt forurensning av drikkevannet, tørke eller flom.

Les også

Les mer om: